Speta: Cetatean strain angajat in Romania

Speta: Cetatean strain angajat in Romania

O societate din Romania doreste sa angajeze un pensionar francez. Vom stabili care este procedura de angajare in cazul unui pensionar francez si care sunt contributiile pe care le datoreaza societatea.

In plus, vom afla daca exista posibilitatea de a fi scutit de CAS (angajat) pe baza formularului A1 si de CASS, CONCEDII MEDICALE, SOMAJ, PENSII, CASS (angajat) pe baza cardului European de Sanatate.

Raspunsul consultantului:

Conform art. 2 din OUG 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,  in sensul acestei ordonante de urgenta prin strain se intelege persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene.

Astfel, persoanelor care au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, in speta Franta, nu li se aplica prevederile OUG 56/2007.

Pe cale de consecinta, nu necesita pentru incadrarea in munca autorizatie de munca.
Persoanele care au cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene pot fi incadrate in munca pe teritoriul Romaniei in baza unui contract individual de munca in aceleasi conditii in care pot fi angajati si cetatenii romani.

Regula stabilita de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 este ca sistemul de securitate sociala aplicabil este sistemul de securitate aplicabil stabilit de legislatia statului membru in care se presteaza activitatea.
In situatia expusa, intelegem ca salariatul urmeaza sa incheie un contract individual de munca in Romania, deci nu este cazul unei detasari. In acest caz, din punct de vedere fiscal, pentru veniturile salariale se vor datora aceleasi contributii sociale si impozit pe venit care se datoreaza si pentru un salariat, cetean roman.

Daca, insa, cetateanul francez presteaza activitate atat in Romania cat si in alt stat membru UE, de exemplu, in Franta, va trebui sa solicite institutiei competente din Franta sa ateste, printr-un document portabil A1, legislatia aplicabila.

In acest caz, daca din documentul portabil A1 rezulta ca cetateanului francez i se aplica legislatia  de securitate sociale aplicabila in statul francez, nu se datoreaza contributii sociale in Romania in perioada inscrisa in formular. Insa, angajatorul din Romania va trebui sa se inregistreze in Franta si sa plateasca in Franta, potrivit legislatiei din acest stat, contributiile sociale pentru veniturile salariale platite in Romania.

In acest sens sunt dispozitiile art. 13 alin. (5) din Regulamentul 883/2004 care stabilesc ca, persoanele care desfasoara activitate in doua sau mai multe state membre sunt tratate ca si cum si-ar desfasura toate activitatile salariate si si-ar realiza toate veniturile in statul membru interesat.

Asadar, se considera ca lucratorul migrant care desfasoara simultan activitate profesionala pe teritoriul a doua sau mai multe state membre, realizeaza toate activitatile pe teritoriul statului membru a carui legislatie este aplicabila.

In consecinta, daca cetateanul francez nu mai desfasoara activitate in alt stat membru UE, contributiile sociale se datoreaza in Romania exact cum datoreaza si un salariat cetatean roman. Daca desfasoara activitate in doua sau mai multe state membre UE se va proceda conform celor mai sus expuse.

Incheierea contractului individual de munca se va efectua cu cel putin o zi inainte de inceperea activitatii pentru a putea respecta obligatia de inregistrare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor stabilita la art. 4 alin. (1) lit. a) din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) potrivit caruia la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Ulterior incheierii contractului individual de munca si inregistrarii in registrul general de evident a salariatilor, cetateanul francez se va adresa Oficiului Roman pentru Imigrari pentru eliberarea certificatului de inregistrare.

Potrivit informatiilor furnizate pe site-ul oficial al Oficiului Roman pentru Imigrari documentele necesare pentru eliberarea certificatului de inregistrare sunt:
– cerere tip;
– carte de identitate /pasaport (original si copie),
– contract de munca (original si copie) sau adeverinta eliberata de angajator (original),
– print screen din registrul general de evidenta a salariatilor, la sectiunea unde se regasesc datele referitoare la contractul de munca, stampilat si semnat de catre angajator pentru confirmarea veridicitatii documentului prezentat;
– taxe.

Actele de studii  trebuiesc recunoscute in Romania anterior incheierii contractului individual de munca. In acest scop, cererea pentru recunoasterea actului de studii se adreseaza Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. Informatiile privind actele necesare pentru eliberarea atestatului de recunoastere se regasesc pe site-ul oficial al acestei institutii – www.cnred.edu.ro.

Conform art. 2 din OMFP 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice, cetateanul francez are obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” daca are o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 01 noiembrie 2013

Leave a Reply