Speta: Cesiune parti sociale

Speta: Cesiune parti sociale

Un SRL platitor de impozit pe profit si TVA cu asociat unic cedeaza 80% din partile sociale unui nepot. Ce implicatii fiscale sunt in aceasta tranzactie si ce declaratii trebuie intocmite?

Avand in vedere prevederile art. 67 alin. 3 lit. b din Codul fiscal si pct. 144^3 din Normele metodologice de aplicare pentru tranzactiile cu parti sociale se datoreaza impozit final de 16% asupra castigului rezultat din cesionarea/instrainarea partilor sociale. Castigul din cesionarea partilor sociale se stabileste ca diferenta intre pretul de vanzare si valoarea nominala/valoarea de achizitie a partilor sociale cesionate.

Pretul de vanzare se stabileste de cele doua parti sociale participante la tranzactie, dar avand in vedere ca este vorba de o tranzactie intre persoane afiliate in sensul art. 7 alin. 1 ptc. 21 lit. a din Codul fiscal (nepotul este ruda de gradul al III-lea cu unchiul asociat unic) trebuie sa se aiba in vedere ca pretul de vanzare trebuie stabilit in conditii de piata, de regula pe baza activului net contabil al societatii. Altminteri, devin incidente prevederile art. 11 alin. 2 din Codul fiscal conform carora in cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Calculul, retinerea si virarea impozitului se efectueaza de persoana juridica la care persoana fizica asociata a detinut partile sociale. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru inregistrarea operatiunilor respective la registrul comertului, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

Societatea va declara impozitul retinut prin intermediul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, care trebuie depusa pana la termenul de plata al impozitului conform art. 93 alin. 1 din Codul fiscal. De asemenea, trebuie depus si formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat conform art. 93 alin. 2 din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 15 octombie 2015

Leave a Reply