Speta: Casare utilaj primit gratuit

Speta: Casare utilaj primit gratuit

In prima speta din acest an, clientul extern pune la dispozitia firmei un utilaj prin contract de folosinta. Din cauza faptului ca partenerul din UE a amortizat in actele sale contabile utilajul si a faptului ca firma din Romania a intocmit un proces-verbal de constatare prin care se consemneaza ca acest utilaj nu mai poate fi reparat si nu mai corespunde din punct de vedere tehnic, vom vedea ce acte trebuie intocmite pentru a-l preda la un centru autorizat de colectare fier vechi. Partenerul extern este dispus sa intocmeasca o declaratie pe propria lui raspundere ca imputerniceste firma sa caseze utilajul si ca nu mai are niciun fel de pretentie pecuniara in acest sens.

Desi nu s-a precizat, consideram ca utilajul primit  in vederea utilizarii este  inregistrat in debitul contului  8031 „Imobilizari corporale luate cu chirie” pe baza avizului de livrare intocmit de catre partenerul extern.  Pe baza comunicarii primite de la proprietar din care sa rezulte ca renunta la returnarea  acestuia, transferand  bunul respectiv cu titlu gratuit, in proprietatea utilizatorului din Romania,  valoarea utilajului trebuie inregistrata in creditul contului 8031 concomitent cu inregistrarea materialelor rezultate din casarea acestuia in debitul contului 3028 „Alte materiale consumabile”  in corespondenta cu creditul contului 401 „Furnizori” 3028 = 401. Inregistrarea materialelor rezultate din casarea utilajului prin dezmembrare se efectueaza pe baza procesului verbal de casare intocmit de o comisie desemnata in acest sens care procedeaza si la evaluarea  acestora. Soldul creditor al contului 401 se inchide prin creditul contului 7588 „Alte venituri din exploatare” (401 = 7588), suma astfel inregistrata reprezentand un venit impozabil d.p.d.v. al impozitului pe profit sau a impozitului pe venit.

Materialele rezultate din casare  se  valorifica prin predarea acestora catre o societate specializata pe baza unei facturi emise prin aplicarea masurilor de simplificare reglementate prin art. 160 alin. (2) lit. a). Valorificarea prin vanzare a materialelor se inregistreaza prin formula contabila 411 = 7588 concomitent cu descarcarea gestiunii  de materiale prin formula contabila 601 = 301. Cheltuielile inregistrate sunt deductibile d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil deoarece sunt aferente veniturilor impozabile  inregistrate in creditul contului 7588 (411 = 7588).

Primirea utilajului cu titlu gratuit de la partenerul extern nu reprezinta implicatii fiscale din punctul de vedere al TVA deoarece  nu este o operatiune din sfera de aplicare a TVA. Operatiunea ar fi fost o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania  numai daca s-ar fi efectuat cu plata. In situatia prezentata, nu sunt indeplinite, cumulativ, cele patru conditii de la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal pentru a considera ca se efectueaza o operatiune impozabila:

– operatiunea sa fie o livrare de bunuri sau o  prestare de servicii, in sfera taxei, efectuata cu plata;

– locul de livrare a bunurilor sau de  prestare a serviciilor sa fie considerat  in Romania,  conform articolului 132 sau 133;

– livrarea bunurilor sau prestarea serviciului  sa fie realizata de o  persoana impozabila care  actioneaza ca atare;

– livrarea bunurilor si prestarea serviciilor sa fie  rezultatul desfasurarii unei activitati economice.

De asemenea, trebuie luate in considerare si  prevederile  pct.  2 alin. (1) din normele metodologice de aplicarea ale articolului 126 alin. (1) din Codul fiscal, prin care se reglementeaza faptul ca  operatiunea nu este impozabila in Romania daca cel putin una din cele patru conditii nu este indeplinita. In situatia prezentata, nu este indeplinita conditia numarul 1 ” operatiunea sa fie o livrare de bunuri sau o  prestare de servicii, in sfera taxei, efectuata cu plata”. Astfel, valoarea utilajului primit cu titlu gratuit, nu se supune regimului de taxare inversa ca o achizitie intracomunitara de bunuri efectuata cu plata, motiv pentru care valoarea materialelor rezultate din dezmembrarea prin casare nu se evidentiaza in jurnalele de TVA si nu se raporteaza nici prin decontul de TVA cod 300, dar nici prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 05 ianuarie 2015

Leave a Reply