Speta: Campanie de marketing

Speta: Campanie de marketing

In randurile urmatoare, pornim de la cazul in care firma a demarat o campanie de marketing pentru promovarea produselor sale. Campania de marketing consta in completarea de chestionare pentru un numar impus de persoane, distribuirea de cataloage, flyere etc. Persoanele fizice care s-au ocupat de aceasta campanie au fost stimulate prin acordarea unui numar de tichete cadou.

Vom vedea care sunt obligatiile de plata catre buget (impozit, contributii) pentru societatea care a acordat tichetele cadou persoanelor care s-au ocupat de campanie, precum si daca respectivele cheltuieli cu tichetele cadou se pot incadra la cheltuieli de reclama si publicitate.

Spre deosebire de tichetele cadou acordate salariatilor conform prevederilor art. 55 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal care reprezinta avantaje in natura, tichetele acordate conform art. 2 alin. (1) din Legea 193/2006 persoanelor care nu se afla in raporturi de munca cu persoana juridica care le acorda se incadreaza in categoria „alte venituri” ,  asa cum sunt reglementate prin art. 78 din Codul fiscal alin. (2) si pct. 152 din normele de aplicare ale acestui articol  „In aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, in aceasta categorie se includ, de exemplu, urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice: …
– tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii;”

Conform  articolului 78 alin. (2), veniturile  din alte surse sunt  veniturile  identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 41 lit. a) – h).   In ambele situatii, veniturile astfel obtinute se supun impozitului pe venituri care trebuie retinut la sursa de catre platitorul acestora. De exemplu,  in situatia prezentata, valoarea tichetului cadou acordat fiecarei persoane implicate in campania de marketing se supune impozitarii conform prevederilor art. 41 „Categorii de venituri supuse impozitului pe venit”  lit. i) din Codul fiscal     „Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: …i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 si 79^1.”.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil obtinut, apsect reglementat prin art.  43 ” Cotele de impozitare” alin.     (1) lit. h) ” Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: …..h) alte surse.”.

Impozitul se  calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorul  de venit, impozitul astfel calculat si retinut fiind  impozit final care  se vireaza  bugetului  de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, obligatie reglementata prin art. 79 alin. (1) din Codul fiscal.

Valoarea tichetelor cadou poate fi inregistrata in debitul contului 623  „Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”  analitic distinct, de exemplu 6232 ” „Cheltuieli de promovare si publicitate”. Cheltuielile respective sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in conformitate cu prevederile  art. 21, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: „Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile…”

In eventualitatea in care platitorul de venit nu efectueaza retinerea la sursa, dar stabileste un  impozit pe venituri aferent sumelor brute platite,   trebuie sa aveti in vedere ca valoarea impozitului respectiv nu reprezinta cheltuiala deductibila la determinarea profitului impozabil. In acest context, am in vedere prevederile art. 21, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: „Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: a)… Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si ……..;” coroborate cu prevederile  pct. 38   pentru aplicarea  art. 21, alin. (4) din Codul fiscal: „……… Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania.”

In alta ordine de idei, se retine faptul ca asupra  veniturilor rezultate din oferirea tichetelor cadou unor persoane care nu au calitatea de salariat  nu se calculeaza contributiile  sociale obligatorii, aspect reglementat in mod expres prin  art. 296^15 litera o) din Codul fiscal  „Nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art. 296^4, urmatoarele: …..
o) tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate potrivit legii;”.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 18 noiembrie 2014

Leave a Reply