Speta: Bunuri primite cu titlu gratuit

Speta: Bunuri primite cu titlu gratuit

Avem ca subiect o firma de IT, platitoare de TVA si impozit pe profit, care colecteaza cu titlu gratuit produse stricate sau dupa caz produse functionale, dar uzate moral, de la persoane fizice, pe care ulterior le repara si le vinde.

Care sunt inregistrarile contabile aferente achizitiei de produse IT si electrocasnice cu titlu gratuit de la persoane fizice?
Ce documente trebuie intocmite la preluarea produselor care sa fie si documente pe baza carora sa inregistreze in contabilitate produsele cu titlu gratuit?

Conform Normei specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile aprobata prin OMEF 3512/2008, Nota de receptie si constatare de diferente (Cod 14-3-1A) serveste ca:

– document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
– document justificativ pentru incarcare in gestiune;
– document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in cazul:
– bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
– bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
– bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;

– bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
– bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
– marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare.
In alte cazuri decat cele mentionate la lit. b), receptia si incarcarea in gestiune, dupa caz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).

Pct. 284 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, stabileste ca, detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

In acest sens este necesar sa se asigure:
a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;
b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:
– bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
– bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;
c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
– bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;
– bunurile livrate, dar nefacturate se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

Conform pct. 75 din reglementarile mentionate, la data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:

a) la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
d) la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa se substituie costului de achizitie.

Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de evaluatori autorizati, potrivit legii.

In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii specializate a activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin alte metode utilizate, de regula, de catre evaluatori autorizati, potrivit legii.

Pentru bunurile preluate gratuit de la persoanele fizice se intocmeste Nota de receptie si constatare de diferente (Cod 14-3-1A). Bunurile primite cu titlu gratuit se vor inregistra in contabilitate la valoarea justa, prin formula:

3xx = 758
Cont de stoc Alte venituri din exploatare

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 16 octombrie 2015

Leave a Reply