Speta: Bunuri declasate

Speta: Bunuri declasate

Avem o societate care are in stocul de produse finite anumite produse care s-au deteriorat prin depozitare (prezinta zgarieturi, lovituri, deformari, exfoliere vopsea) sau s-a constatat ulterior ca au probleme de calitate.

Pentru aceste produse firma intocmeste un proces-verbal de declasare bunuri pentru scaderea din gestiunea si predarea drept deseu. Aceste deseuri (produse finite cu defect) se transfera in alta gestiune de unde se valorifica la un pret de piata. Orice declasare se face cu valorificare.
Stabilim daca, in aceste conditii, diferenta intre costul de descarcare din gestiune a produselor si valoarea rezultata din valorificare este deductibila. De asemenea, vom vedea daca aceasta parte neacoperita de cost ar putea fi considerata livrare de bunuri si daca se colecteaza TVA.
Intelegem ca produsele finite s-au deteriorat prin depozitare si s-a intocmit proces verbal de declasare bunuri, bunuri care au fost dezmembrate si s-au obtinut deseuri care au fost valorificate prin vanzarea lor. Nu s-a precizat  tipul  deseurilor pentru a vedea daca se incadreaza in categoria acelor pentru care se aplica taxarea inversa. Consideram ca un produs finit cu defect nu se incadreaza la deseuri, asa cum se prezinta : “aceste deseuri ( produse cu defect )”.
Conform lit c) a alin (4) de la art. 25 din Codul fiscal cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor scoase din gestiunea produselor finite a bunurilor degradate in baza Procesului-Verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale reprezinta o cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit:
“ART. 25 – Cheltuieli
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile in urmatoarele situatii/conditii:
3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, daca se face dovada distrugerii;
NM 17. (3) In sensul art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, conditia referitoare la distrugerea stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile se considera indeplinita atat in situatia in care distrugerea se efectueaza prin mijloace proprii, cat si in cazul in care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate catre unitati specializate.”
Astfel va trebui sa faceti urmatoarele inregsitrari in contabilitate:
607 ch nedeductibila = 371
635 tva nedeductibil = 4426 ( ajustarea TVA, art. 304 CF ): se declara in Decontul TVA 300 la rd. 32 cu minus si nu se emite autofactura
Astfel formularea dvs. “In aceste conditii diferenta intre costul de descarcare din gestiune a produselor si valoarea rezultata din valorificare,adica partea de cost neacoperita de venit – este deductibila sau nedeductibila ? Aceasta parte neacoperita de cost ar putea fi considerata livrare de bunuri si sa se colecteze TVA ?” se concretizeaza prin declararea ca nedeductibil a costului bunurilor scoarse din gestiune si a TVA nedeductibil aferent
Pentru deseurile rezultate in urma casarii pe care le valorificati prin vanzare veti efectua urmatoarele inregistrari contabile:
Receptia deseurilor:
346 = 711
„Produse reziduale” „Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”
Valorificarea deseurilor prin vanzare:
4111 = 703
„Clienti” „Venituri din vanzarea
produselor reziduale”
Descarcarea gestiunii de produsele vandute:
711 = 346
„Venituri aferente costurilor „Produse reziduale”
stocurilor de produse”
Pentru vanzarea deseurilor industriale reciclabile (deseuri metalice feroase, deseuri metalice neferoase, deseuri de hartii-cartoane, deseuri de sticla -sparturi de sticla, deseuri de mase plastice, deseuri de cauciuc – anvelope uzate, camere de aer si articole din cauciuc uzate, deseuri textile) se aplica taxarea inversa conform art. 331 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
ART. 331 – Masuri de simplificare
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 307 alin. (1), in cazul operatiunilor taxabile, persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316.
(2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:
a) livrarea urmatoarelor categorii de bunuri:
 1. deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
2. reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;3. deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;
4. materialele prevazute la pct. 1 – 3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;
ART. 304 – Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital
(2) Nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul:
a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila. in cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare; Norme metodologice
78. (10) In sensul art. 304 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei deductibile in cazul bunurilor de natura celor prevazute la alin. (1) distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi, de exemplu, urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:
d) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate si pentru care se face dovada distrugerii;
(12) Obligatia de a demonstra sau confirma in mod corespunzator ca bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, in sensul art. 304 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, revine persoanei impozabile. In situatia in care organele de inspectie fiscala nu considera suficiente dovezile furnizate de persoana impozabila, acestea pot obliga persoana respectiva sa efectueze ajustarea taxei. Conform principiului proportionalitatii, organele fiscale nu pot solicita persoanei impozabile mai mult decat ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel incat sarcina persoanei impozabile sa nu devina practic imposibila sau extrem de dificila.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 07 noiembrie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor