Speta: Baza impozitare import Turcia

Speta: Baza impozitare import Turcia

Speta se refera la un import din Turcia care necesita paza. Firma care efectueaza paza pe teritoriul Turciei a emis factura cu TVA. Vom vedea daca s-a procedat corect.

Important pentru societatea din Romania este sa stabileasca daca valoarea facturii respective, inclusiv TVA, intra sau nu intra in baza de impozitare a TVA in vama din Romania. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Codul vamal, valoarea in vama trebuie declarata de catre importator ” Valoarea in vama se declara de catre importator, care este obligat sa depuna la biroul vamal o declaratie pentru valoarea in vama, insotita de facturi sau de alte documente de plata a marfii si a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acesteia.”.

In opinia noastra, avand in vedere ca serviciile de paza nu au fost efectuate pe parcursul transportului extern, fiind efectuate pe teritoriul Turciei, valoarea acestor servicii nu intra in baza de impozitare a TVA in vama. In acest context, am in vedere prevederile legii nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al Romaniei si H.G. nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei capitolul 3 art. 57 alin. (1). Valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor vamale prevazute in Tariful vamal al Romaniei.
De asemenea, prin alin. 2 al aceluiasi articol din Codul vamal, se reglementeaza faptul ca la valoarea in vama se adauga urmatoarele cheltuieli in situatia in care nu au fost cuprinse in pret:

– cheltuielile de transport al marfurilor importate pana la frontiera romana;
– cheltuielile de incarcare, de descarcare si de manipulare, conexe transportului, ale marfurilor din import aferente parcursului extern;
– costul asigurarii pe parcurs extern.

Astfel, valoarea serviciilor de paza achizitionate nu intra in baza de impozitare a TVA in vama, dar se supune regimului de taxare inversa la beneficiarul din Romania prin formula contabila 4426 = 4427, fiind aplicabile prevederile regulii generale de taxare de la art. 133 alin. (2) conform carora locul prestarii serviciilor se considerea a fi locul unde este stabilit beneficiarul acestora. Taxa pe valoarea adaugata este datorata in Romania chiar daca valoarea acestora a fost taxata cu TVA si de catre prestatorul extern. Din aceste motiv, baza de impozitare a TVA este formata din valoarea totala a facturii emise de prestatorul din Turcia, inclusiv TVA si se determina in lei, prin utilizarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre prestatorul extern. Avand in vedere ca nu intra in baza de impozitare a TVA in vama, valoarea operatiunii se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 7 si 20 „Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa)”.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 19 martie 2015

Leave a Reply