Speta: Asociat in mai multe societati

Speta: Asociat in mai multe societati

O persoana fizica este asociata in mai multe societati comerciale in scopul de a ramane neplatitor de TVA. Acesta contracteaza lucrari, presteaza servicii pentru o alta societate comerciala (sau institutie publica, indiferent de forma de organizare a acesteia), iar pentru diferite stadii ale lucrarilor se incheie contracte, pe rand, pe societatile in care este asociata.

Daca Legea nr.31/1990 nu interzice ca o persoana fizica sa fie asociat majoritar, minoritar sau in cote egale intr-un numar nelimitat de societati, daca se poate considera ca respectivul intreprinzator eludeaza statul, avand in vedere ca se factureaza pe mai multe firme in scopul de a nu plati TVA?

Din cunostintele noastre nu exista exceptii in codul fiscal care sa interzica acest lucru.

Conform art. 14 din Legea societatilor 31/1990 o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

In caz de incalcare a acestor prevederi, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita.
Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de aceasta lege pentru societatile cu raspundere limitata.

Asadar, o persoana fizica sau juridica poate fi asociat in mai multe societati insa nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Legislatia fiscala nu prevede restrictii cu privire la asocierea unei persoane fizice in mai multe societati, insa, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reincadra forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei. In cazul in care tranzactiile sau o serie de tranzactii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca facand parte din domeniul de aplicare al conventiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzactii artificiale se intelege tranzactiile sau seriile de tranzactii care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.

Pentru tranzactiile intre persoane afiliate se vor avea in vedere prevederile alin. (2) al art. 11 potrivit carora, in cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:
a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane care vand bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente;

b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare;

c) metoda pretului de revanzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revanzare al bunului sau serviciului vandut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vanzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit;

d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 12 februarie 2015

Leave a Reply