Speta: Asigurarile de viata pentru asociati-administratori

Speta: Asigurarile de viata pentru asociati-administratori

Vom afla prin randurile urmatoare ce cheltuieli sunt deductibile din cadrul unor asigurari de viata pentru doi asociati-administratori (un salariat angajat si un pensionar), precum si care vor fi inregistrarile contabile aferente.

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1). din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil potrivit alin. (4) lit. e);

De asemenea, nu sunt deductibile cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III alin. (4) lit. k);

In baza celor prezentate reiese  ca, cheltuielile cu primele de asigurare de viata efectuate in favoarea asociatului care nu este angajat al societatii nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de valoarea acestor polite.

Mai mult potrivit prevederilor art. 7 pct. 12 se considera dividend – suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.

Asigurarile de viata platite de angajator salariatilor reprezinta avantaje de natura salariala, care se include in venitul brut impozabil si pentru care se calculeaza atat impozit pe venit cat si contributii sociale individuale si ale angajatorului.

Pentru angajatori, baza de calcul a contributiilor sociale o reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariati sau de persoanele care realizeaza venituri asimilate salariului asupra carora exista obligatia platii contributiilor sociale individuale.

Pentru asigurarile de viata nu sunt prevazute exceptii generale sau specifice, asa incat, contravaloarea primelor de asigurare de viata intra in baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru veniturile salariale, respectiv:

– contributiile de asigurari sociale datorate de angajator si salariat bugetului asigurarilor sociale de stat;
– contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator si salariat bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS);
– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat;
– contributiile la sistemul asigurarilor pentru somaj datorate de angajator si salariat;
– contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.

In conditiile in care aceste cheltuieli sunt incluse in salariul brut si impozitate ca atare , sunt deductibile la determinarea profitului impozabil  in temeiul  art. 21 alin. (4) lit. k) din Titlul II al Codului fiscal.

Primele de asigurare incluse in veniturile salariale ale angajatilor se vor inregistra in contabilitate astfel:

1. Valoarea primelor achitate de societate incluse in veniturile salariale:
641                =           421
„Cheltuieli cu salariile     „Personal – salarii datorate”
Personalului”

2. Plata primelor catre societatea de asigurari:
461         =                  5121
„Debitori diversi”          „Conturi la banci in lei”

3. Retinerea sumelor achitate:

421             =                461
„Personal – salarii datorate”         „Debitori diversi”

Primele de asigurare de viata achitate conform contractelor de asigurare, neincluse in veniturile salariale ale angajatilor se inregistreaza cu ajutorul contului 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare”.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 14 noiembrie 2013

Leave a Reply