Speta: Anulare cod inregistrare in scopuri de TVA

Speta: Anulare cod inregistrare in scopuri de TVA

Avem o societate care a primit decizia de declarare inactivitate fiscala – motivul fiind expirarea spatiului cu destinatia de sediu social. A fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA incepand cu data de 24.05.2016 fiind inregistrata si in Registrul Contribuabililor inactivi. In aceste conditii pe perioada aprilie – 23.05.2016 se va depune decontul de TVA, formular 300 – perioada fiscala fiind trimestrul iar pentru perioada 24.05.2016 – 31.05.2016 se va depune decontul de TVA, formular 311 – in conditiile in care exista livrari. Referitor la TVA aferenta achizitiilor de bunuri dupa data 24.05.2016, firma nu are drept de deducere el fiind inclus in costul bunurilor.

1. Este corect a se inregistra TVA aferenta achizitiilor in decontul de TVA, formular 311 si a se achita bugetului de stat? Practic este o dubla sanctionare – achitarea facturii furnizorului si respectiv plata prin decontul de TVA 311? Pana in data de 25.06.2016 trebuie depuse ambele declaratii?

2. In conditiile in care se primeste o factura de la furnizor caruia este anulat doar codul de inregistrare fiscala TVA aferenta, pentru care nu avem drept de deducere, este deductibila din punct de vedere fiscal?

Asa cum s-a precizat, pentru luna mai 2016 urmeaza a se depune doua raportari fiscale in ceea ce priveste TVA: decontul de TVA cod 300 si declaratia cod 311, termenul de depunere fiind 25.06.2016, chiar daca societatea figureaza cu perioada fiscala trimestrul calendaristic. A nu uita faptul ca, la aceasta data, prin decontul de TVA cod 300 trebuie sa raportati si suma TVA ajustata conform prevederilor art. 304 (pct. 78 din norme) si art. 305 (pct. 79 din norme) pentru stocurile de marfa, soldurile serviciilor neconsumate, a imobilizarilor necorporale, dar si pentru bunurile de capital, daca este cazul.

Prin formularul cod 311, reglementat prin O.P.A.N.A.F. nr. 795 din 19 februarie 2016  pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, nu se raporteaza valoarea achizitiilor de bunuri si servicii de la furnizori/prestatori inregistrati in scopuri de TVA in Romania, ci doar valoarea livrarilor de bunuri, taxabile in Romania pentru care este obligatorie colectarea TVA. De asemenea, prin declaratia cod 311 se raporteaza suma TVA datorata in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri si servicii impozabile in Romania.

Daca astfel de operatiuni sunt  efectuate in cadrul unei luni calendaristice, valoarea achizitiilor intracomunitare  se raporteaza prin declaratia cod 311 la pct. 2  „Achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt persoana obligata la plata taxei, in conditiile legii” de la pct. A „Operatiuni efectuate dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal „din cadrul sectiunii IV. „DATE PRIVIND OBLIGATIA DE PLATA”. Raportarea se efectueaza pentru:
– baza de impozitare a TVA determinata prin utlizarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizorul/prestatorul intracomunitar;

– TVA colectata determinata prin aplicarea cotei TVA la baza de impozitare a operatiunii.

Astfel, pct. 2 din declaratia cod 311 se refera la  achizitii intracomunitare pentru care se datoreaza TVA bugetului de stat  din  Romania, fara a se referi la  achizitii de bunuri si servicii de la parteneri stabiliti pe teritoriul Romaniei. Pentru aceste operatiuni, persoana impozabila din Romania al carui cod de TVA este anulat din oficiu, este „pedepsita”, o singura data,  prin interzicerea dreptului de deducere a sumei TVA deductibile inscrise in facturile primite, conform prevederilor art. 11 alin. (6).

Referitor la cea de a doua intrebare, daca un cumparator persoana impozabila inregistrata in regim normal in scopuri de TVA primeste o factura emisa de catre un furnizor al carui cod de TVA a fost anulat, din oficiu, suma TVA deductibila inscrisa in factura primita nu poate fi dedusa, conform prevederilor art. 11 alin. (7)

„(7) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la persoane impozabile stabilite in Romania, dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform Codului de procedura fiscala, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. ” sau alin. (9)

„(9) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. b) – e) si lit. h) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014.”

Suma TVA care nu poate fi dedusa reintregeste costul de achizitie al bunului care este cheltuiala deductibila  din punct de vedere fiscal daca furnizorul are codul de TVA anulat din oficiu  TVA dintr-unul din motivele reglementate prin  art. 316 alin. (11) lit. b) – e) si lit. h). Cheltuiala nu poate fi dedusa in situatia in care furnizorul a fost declarat inactiv, caz in care sunt aplicabile prevederile alin. (8) al art. 11.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 28 iunie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor