Speta: Angajati vanzatori ambulanti

Speta: Angajati vanzatori ambulanti

Facem referire la o societate care are angajati ca vanzatori ambulanti (COR: 952001) sau comis-voiajori care vand produse pe teren in urmatoarele 2 situatii:

1. vanzatorul ambulant merge de la o adresa la alta si incaseaza banii pe loc.

2. vanzatorul ambulant vinde produsele la un stand amplasat ocazional in strada.

Vom vedea ce documente sunt necesare in fiecare dintre cele doua situatii prezentate mai sus:

– documente emise catre persoane fizice/juridice, obligatia de a utiliza casa de marcat sau chitanta

– documente pe care trebuie sa le prezinte vanzatorul ambulant in cazul unui control fiscal

– vanzatorul ambulant are obligatia de a avea atestat sau curs de formare profesionala pentru a-si desfasura activitate?

Avand in vedere prevederile din Ordonanta 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

– pentru comertul cu amanuntul desfasurat ambulant aveti obligatia utilizarii casei de marcat potrivit prevederilor art. 1 , deci se va emite bon fiscal iar la solicitarea clientului , utilizatorul va elibera acestuia si factura;

– pentrul comertul cu amanuntul desfasurat prin comis-voiajori, nu aveti obligatia utilizarii casei de marcat, art.2 lit. h), in aceasta situatie se va emite chitanta in conditiile legii potrivit prevederilor art.2 indice 1 si factura.

In situatia in care livrarea la domiciliul clientului se efectueaza pe baza de comanda , nu sunteti exceptat de la utilizarea casei de marcat in baza acestor prevederi.

Potrivit prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, este interzis vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de primarii, consilii judetene sau prefecturi;

Documentele de provenienta vor insoti marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienta se inţelege, dupa caz, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege;

Controlul fiscal se efectueaza de regula la domiciliul fiscal declarat al societatii, unde aveti obligatia sa prezentati toate docuemtele justificative si contabile solicitate de catre organele fiscale.

Potrivit prevederilor art.80 din Codul de procedura fiscala, evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare.

Prin exceptie evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs se pastreaza, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, in perioada 1-25 a lunii urmatoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale.

In consecinta ca si documente in cazul unui control operativ, inopinat, la standul unde se desfasoara activitatea ar trebui sa existe documentele de provenienta a marfii, inclusiv NIR , precum si documentele de vanzare, registrul de casa. Potrivit art. 5 alin (2) din Legea 252/2003, registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

In privinta pregatirii profesionale, dupa cum rezulta din prevederile art. 5 din OG 99/2000, se necesita cerinte speciale in cazul personalului angajat in efectuarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publica.

Cu privire la comertul ambulant cu produse nealimentare nu sunt prevazute conditii speciale.

Vanzatorii ambulanti (exclusiv de produse alimentare) vand de obicei o gama limitata de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe strazi si in locuri publice, cum ar fi statii, cinematografe sau teatre.

Prin ordin comun OMMSSF 35/3.112/2004 s-a aprobat Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, printre care este si cea de lucrator comercial pentru nivel 1 respectiv comerciant vanzator marfuri nealimentare pentru calificari nivel 2. Acest nomenclator face referire la grupa majora 5 „Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati” din Clasificarea ocupatiilor din Romania. Pentru grupa majora 9 (muncitori necalificati) nu sunt prevazute programe care se pot finaliza cu certificate de calificare.

In consecinta apreciem ca vanzatorul ambulant nu trebuie sa detina pentru desfasurarea activitatii un atestat special sau un curs de formare profesionala ci doar forma de invatamant obligatoriu.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 27 iulie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor