Speta ANAF: Venituri din lichidarea unei societati

Speta ANAF: Venituri din lichidarea unei societati

Intrebare:

Se datorează impozit pe venit pentru veniturile obţinute de persoane fizice din lichidarea unei persoane juridice?

Raspuns:

Conform Codului fiscal, veniturile din lichidarea unei persoane juridice sunt cuprinse în categoria veniturilor din investitii.
Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.
Conform Codului fiscal, venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintă distribuţii în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi se impun cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la sursă în cazul lichidării persoanei juridice se plăteşte până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului.
Prin urmare, pentru veniturile obţinute de persoana fizice din lichidarea unei persoane juridice se datorează împozit pe venit în cotă de 16% impozitul fiind final. Obligația calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine persoanei juridice.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul 91 lit.e), 94 alin.(11), 97 alin.(5)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 04 octombrie 2016

Leave a Reply