Speta ANAF: TVA vehicule cu schimbare de regim de taxare

Speta ANAF: TVA vehicule cu schimbare de regim de taxare

Intrebare:

Se solicita clarificari privind obligatia de ajustare a TVA deduse, aferente achizitiei unor vehicule, in situatia in care s-a trecut de la regimul de taxare la regimul de scutire pentru intreprinderi mici, incepand cu 1 ianuarie 2013.

Raspuns:

Prezentarea situatiei de fapt:

Un contribuabil, la 1 ianuarie 2013, a iesit din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, ca urmare a realizarii in anul 2012 a unei cifre de afaceri inferioare plafonului de scutire. El aplica acum regimul special de scutire pentru mici intreprinderi.
In acest context se solicita clarificari cu privire la obligatia de a ajusta la momentul trecerii la regimul de scutire taxa dedusa aferenta unor vehicule ce fac obiectul unor contracte de leasing.
Astfel, pentru un vehicul s-a incheiat contractul de leasing in noiembrie 2006 si s-a finalizat contractul prin achizitia vehiculului in noiembrie 2012, iar pentru celalalt vehicul s-a incheiat contractul de leasing in noiembrie 2007 si urmeaza sa se finalizeze contractul tot prin achizitia vehiculului in noiembrie 2013. Pentru ambele vehicule utilizatorul a optat pentru o durata de amortizare fiscala de 4 ani.

Tratament fiscal:

Potrivit prevederilor art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, in sensul TVA, bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, […]; nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a caror durata normala de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani.

Prin urmare, vehiculele care fac obiectul celor doua contracte de leasing nu sunt considerate in sensul TVA bunuri de capital, intrucat s-a optat pentru o perioada de amortizare fiscala de 4 ani. Astfel, in situatia prezentata, nu se aplica ajustarile de taxa prevazute la art. 149 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor pct. 61 alin. (6) din normele metodologice, persoana impozabila care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in vederea aplicarii regimului special de scutire are obligatia sa ajusteze taxa deductibila aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul de scutire;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul de scutire. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul de scutire. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data anularii calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.

In conformitate cu prevederile alin. (7) al aceluiasi punct din normele metodologice, ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevazuta la alin. (6), se realizeaza potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe in curs de executie, pentru serviciile neutilizate, precum si pentru situatiile prevazute la alin. (6) lit. c) se efectueaza potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea taxei deductibile. Ajustarile de taxa realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 148 din Codul fiscal se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei bunurilor mobile corporale.

Prin urmare, ajustarea TVA deduse pentru bunurile mobile corporale, altele decat bunurile de capital, in cazul trecerii la regimul special de scutire, se efectueaza prin aplicarea prevederilor art. 128 alin. (4) referitoare la livrarile asimilate livrarilor cu plata din punct de vedere al TVA.

Valoarea la care se va efectua ajustarea este prevazuta la pct. 18 alin. (4) din normele metodologice si este constituita din valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila. Daca activele corporale fixe sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero.

Potrivit prevederilor pct. 61 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal, in cazul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea locatarului/utilizatorului din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, acesta are obligatia, pana cel tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, sa ajusteze:
a) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, inclusiv taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal si pct. 54 din normele metodologice;
b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, constatate pe baza de inventariere, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul schimbarii regimului.

In ceea ce priveste momentul la care intervine obligatia ajustarii TVA, precizam ca in situatia descrisa. acesta este diferit pentru cele doua vehicule, dupa cum urmeaza:

– pentru cel achizitionat in 2012, exista obligatia de a efectua eventualele ajustari (daca vehiculul nu era complet amortizat contabil la momentul trecerii la regimul de scutire), in ultimul decont de taxa sau, dupa caz, in declaratia prevazuta la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal;

– pentru cel care se va achizitiona in noiembrie 2013, va exista obligatia de a ajusta taxa corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul schimbarii regimului de taxare in regim de scutire, pana cel tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care va interveni transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului – pct. 61 alin. (9) lit. b) din norme.

Baza legala:

Legea nr 571 / 2003 articolul 149

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 08 noiembrie 2013

Leave a Reply