Speta ANAF: TVA transfer website

Speta ANAF: TVA transfer website

Intrebare:

Transferul unui website personal efectuat de către o persoană fizică din România către o companie care își are sediul activității economice în SUA, constituie o operațiune impozabilă în România din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată?

Raspuns ANAF:

Conform prevederilor din Codul fiscal serviciile furnizate pe cale electronică includ, în special,serviciile prevăzute în Anexa II a Directivei 112 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, respectiv furnizarea și găzduirea de site-uri de Internet, mentenanță la distanță a programelor și echipamentelor, furnizarea de software și actualizarea acestuia,furnizarea de imagini, texte informații și punerea la dispoziție a unor baze de date, furnizarea de muzică, filme și jocuri, inclusiv de jocuri de noroc și pariuri, și de emisiuni sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, științifice și de divertisment, furnizarea de servicii de învățământ la distanță.
Potrivit Codului fiscal, se consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri. Prestările de servicii cuprind operaţiuni cum ar fi: cesiunea bunurilor necorporale, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, respectiv transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare.
În normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal se prevede că sunt considerate prestări de servicii furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice altă rețea electronică și care este în principal automatizată, necesitând intervenție umană minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale electronică, astfel cum acestea sunt definite în Codul fiscal.
Potrivit prevederilor din Codul fiscal, locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice.
Ca atare, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată transferul website-ului personal efectuat de către o persoană fizică din România către o companie din SUA, constituie o prestare de serviciu furnizat pe cale electronică neimpozabilă în România, întrucât locul de prestare a serviciului este în SUA, locul unde compania din SUA primeşte serviciul și îşi are stabilit sediul activităţii sale economice.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul 266 alin. (28), 268 alin. (1), 271 alin. (1), 278 alin.(2)
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct.3 alin. (1), pct. 8 alin. (11) lit.a)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 03 mai 2017

Leave a Reply