Speta ANAF: TVA comision

Speta ANAF: TVA comision

Intrebare:

Care este regimul TVA aplicabil comisionului pe care un organism de gestiune colectivă îl încasează de la membrii săi titulari de drepturi de autor ?

Raspuns: 

În legislația națională privind drepturile de autor se precizează că organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, denumite în continuare organisme de gestiune colectivă, reprezintă persoane juridice constituite prin liberă asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea și repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredințată de către titulari. De asemenea se prevede că, statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziții cu privire la modalitățile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării.
Prin urmare, comisionul încasat de un organism de gestiune colectivă de la membrii săi titulari de drepturi de autor reprezintă contrapartida serviciului de reprezentare a intereselor membrilor acestuia.
Din punct de vedere al Codului fiscal, organismul de gestiune colectivă este considerat o persoană impozabilă, iar colectarea și repartizarea drepturilor a căror gestiune îi este încredințată de către titulari reprezinta o prestare de serviciu.

Acest serviciu efectuat în beneficiul titularilor de drepturi reprezintă o operațiune taxabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

Baza legala:

Legea nr 227 / 2015 articolul 269 alin. (1) li (2), art. 271 alin. (1) și (2)
Legea nr 8 / 1996 articolul 124

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 14 decembrie 2017

Leave a Reply