Speta ANAF: Rambursare TVA

Speta ANAF: Rambursare TVA

Intrebare:

Persoanele impozabile nestabilite în România dar stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, constituite într-un grup de TVA care păstrează și codul de TVA al fiecărui membru al grupului în scopul monitorizării interne, pot beneficia de rambursarea TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România?

Raspuns:

Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA prevede posibilitatea ca fiecare stat membru să poată opta, după consultarea comitetului consultativ pentru taxa pe valoarea adăugată, pentru constituirea grupului fiscal unic din orice persoane stabilite pe teritoriul statului membru respectiv care, fiind independente din punct de vedere juridic, sunt strâns legate între ele prin legături financiare, economice și organizaționale și, după exercitarea opțiunii, să poată adopta orice măsuri considerate necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale sau a fraudei prin utilizarea acestei dispoziții.
Dat fiind caracterul opțional al acestei măsuri, implementarea acesteia în legislația statelor membre se face în mod diferit de la un stat membru la altul, unele state pot aloca grupului fiscal unic un singur cod de TVA, alte state aloca grupului fiscal unic un singur cod de TVA utilizat în relația cu terții, dar păstrează și codul de TVA al fiecărui membru al grupului în scopul monitorizării interne. În scopul restituirii de TVA, un grup de TVA va fi privit ca o persoană impozabilă unică.Verificarea calității de persoană impozabilă revine statului membru în care aceasta este stabilită, aspect reglementat de Directiva 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea TVA prevăzută de Directiva 2006/112/CE către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare.
Conform prevederilor din Codul fiscal, orice persoane impozabile nestabilite în România dar stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, pot beneficia de rambursarea TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal.
Ca atare, persoanele impozabile nestabilite în România dar stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, constituite într-un grup de TVA care păstrează și codul de TVA al fiecărui membru al grupului în scopul monitorizării interne, potrivit regulilor specifice statului membru de stabilire, pot beneficia de rambursarea TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul 302
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul 72-76
Directiva nr 112 / 2006 articolul 11
Directiva nr 9 / 2008 articolul 7, 18

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 31 ianuarie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor