Speta ANAF: Momentul trecerii unei microîntreprinderi la impozitul pe profit

Speta ANAF: Momentul trecerii unei microîntreprinderi la impozitul pe profit

Intrebare:

Care este momentul trecerii unei microîntreprinderi la sistemul impozitului pe profit, în conditiile în care începe sã desfaşoare activitate de consultanţă şi obţine primul venit din aceastã activitate?

Raspuns:

În conformitate cu prevederile art. 112^8 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprindrilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 112^2 alin. (6) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniile consultanţei şi managementului nu pot aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.
Prin urmare, în situaţia în care o microîntreprindre desfăşoară activităţi în domeniile consultanţei şi managementului după 31 ianuarie a anului fiscal, această entitate datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv, în conformitate cu dispoziţiile pct. 7 al titlului IV^1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legala:

Legea nr 571 / 2003 articolul 112^8
Legea nr 571 / 2003 articolul 112^2

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 07 noiembrie 2013

Leave a Reply