Speta ANAF: Faptul generator de taxa pentru serviciile prestate de un partener extern

Speta ANAF:  	 Faptul generator de taxa pentru serviciile prestate de un partener extern

Intrebare:

Care este faptul generator de taxa pentru serviciile continue prestate unui hotel de catre partenerul extern?

Raspuns:

Situatia de fapt:
O societate comerciala „H” are ca obiect de activitate principala hotelurile si alte facilitati de cazare similare. Aceasta a incheiat un contract de francizare cu un partener extern din Uniunea Europeana, contract prin care se stabileste dreptul „H” de a folosi pentru restaurant marca ,,B”. Conform contractului, „H” datoreaza o redeventa cu titlu permanent, reprezentand o cota procentuala din vanzarile brute, platibila trimestrial, iar partenerul extern din Uniunea Europeana emite catre „H” factura trimestrial, la data de 20 a fiecarei luni urmatoare incheierii trimestrului. In acest context se solicita precizari privind faptul generator de taxa pentru serviciile continue prestate hotelului de catre partenerul extern.

Tratament fiscal:
Conform art. 134 alin. (1) din Codul fiscal, faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. Potrivit prevederilor art. 134^1 alin. (1) din Codul fiscal, faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.
In cazul prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, cum este cel de fata, Codul fiscal instituie reguli specifice pentru determinarea faptului generator de taxa, la art. 134^1 alin. (8) din Codul fiscal, potrivit carora, in cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, altele decat cele prevazute la alin. (7), se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.

Baza legala:

Legea nr 571 / 2003 articolul 134^1 alin. (8)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 21 mai 2014

Leave a Reply