Speta ANAF: Facturare penalitati Legea nr.72/2013

Speta ANAF: Facturare penalitati Legea nr.72/2013

Intrebare:

Este necesara facturarea penalităţilor (dobânzii penalizatoare) prevazute de Legea nr. 72/2013?

Raspuns:

Referitor la obligaţia de facturare a dobâzilor penalizatoare, consideram că această obligaţie nu există, întrucât conform art. 137, alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aceste sume nu se includ în baza de impozitare a TVA. Persoanele impozabile pot însă să opteze pentru emiterea de facturi, în conformitate cu art. 155, alin. (10) din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute la pct. 71, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, din punct de vedere fiscal, sumele cu titlu de dobânzi penalizatoare reprezintă venituri impozabile la determinarea profitului impozabil, nefiind prevăzute la art. 20 din Codul fiscal.
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile pct. 12 al Titlului II ,,Impozit pe profit,, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile conform art. 21 din Codul fiscal.

Baza legala:

Legea nr 571 / 2003 articolul 155,
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul 155, alin. 10, pct. 12
Legea nr 72 / 2013 articolul 3

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 07 noiembrie 2013

Leave a Reply