Speta ANAF: Cheltuieli cu achizitia titlurilor de participare

Speta ANAF: Cheltuieli cu achizitia titlurilor de participare

Intrebare:

Care este regimul fiscal al cheltuielilor efectuate cu plata avocatilor, onorariile firmei de asistenta financiara, s.a. pentru achizitionarea titlurilor de participare de la o persoana juridica romana ?

Raspuns:

Potrivit Codului fiscal, titlu de participare este orice actiune sau altã parte socialã într-o societate în nume colectiv, societate în comanditã simplã, societate pe actiuni, societate în comanditã pe actiuni, societate cu rãspundere limitatã sau într-o altã persoanã juridicã ori la un fond deschis de investitii.
Rezultatul fiscal se calculeazã ca diferențã între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementãrilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugã cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recupereazã în conformitate cu prevederile art. 31 din codul fiscal.
Veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sunt neimpozabile dacă la data evaluării/reevaluării/vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu sunt deductibile cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.
În situația în care evidența contabilã nu asigurã informația necesarã identificãrii acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere și administrare, precum și alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unor chei corespunzãtoare de repartizare a acestora sau proporțional cu ponderea veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil.
Fata de cele de mai sus, cheltuielile pentru achizitionarea titlurilor de participare la o persoana juridica romana, inregistrate potrivit reglementarilor contabile, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal, daca titlurile de participare sunt detinute pe o perioada neintrerupta de un an si reprezinta minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care se detin.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul 7 pct. 40, 19, art. 25 alin. (1), alin. (4) lit. e)
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct. 5 alin. (1)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 15 septembrie 2016

Leave a Reply