Speta ANAF: Achizitii creante pentru recuperare

Speta ANAF: Achizitii creante pentru recuperare

Intrebare:

O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în calitate de cesionar care cumpără creanțe de la un cedent, asumându-și riscul neîncasării acestora, la un preț inferior valorii nominale a creanțelor și fără să perceapă un comision de recuperare a creanțelor de la cedent, se consideră că efectuează o prestare de servicii de recuperare creanțe în beneficiul cedentului în sfera de aplicare a TVA?

Raspuns:

Conform prevederilor din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată operațiunile constând în tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăți, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor.
Potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, în situația cesiunii de creanțe în care cesionarul cumpără creanțe, asumându-și riscul neîncasării acestora, la un preț inferior valorii nominale a creanțelor, fără să perceapă un comision de recuperare a creanțelor de la cedent, se consideră că cesionarul nu efectuează o prestare de servicii de recuperare creanțe în beneficiul cedentului, respectiv nu realizează o operațiune în sfera de aplicare a TVA, întrucât nu percepe un comision pentru această operațiune.
Prin urmare,cesionarul persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care cumpără creanțe de la un cedent, asumându-și riscul neîncasării acestora, la un preț inferior valorii nominale a creanțelor și fără să perceapă un comision de recuperare a creanțelor de la cedent, se consideră că nu efectuează o prestare de servicii de recuperare creanțe în beneficiul cedentului, respectiv nu realizeză o operațiune în sfera de aplicare a TVA, întrucât nu percepe un comision pentru această operațiune.

Baza legala:

Legea nr 227 / 2015 articolul 292 alin. (2) lit. a) pct. 3
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct. 52 alin. (10), alin. (14) lit. b)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 10 mai 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor