Speta ANAF: Achiziție portofolii de creanțe neperformante

Speta ANAF: Achiziție portofolii de creanțe neperformante

Intrebare:

Un operator economic care cumpără creanțe, asumându-şi riscul neîncasării acestora, la un preţ inferior valorii nominale a creanţelor, fără să perceapă un comision de recuperare a creanţelor de la cedent, realizează operaţiuni în sfera de aplicare a TVA?

Raspuns:

Potrivit prevederilor din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată serviciile de natură financiar bancară cum sunt:”tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăți, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor”.
Conform normelor metodologice de aplicare a art. 292 din Codul fiscal, operaţiunile cu creanţe se clasifică, în funcţie de contractul încheiat între părţi, în:
a) operaţiuni prin care persoana care deţine creanţele angajează o persoană în vederea recuperării acestora, care nu presupun cesiunea creanţelor;
b) operaţiuni care presupun cesiunea creanţelor.
Potrivit normelor metodologice, în cazul operațiunilor care presupun cesiunea creanțelor, se disting operaţiuni prin care:
a) cesionarul cumpără creanţele, fără ca operaţiunea să aibă drept scop recuperarea creanţei;
b) cesionarul cumpără creanţele, asumându-şi sau nu riscul neîncasării acestora, percepând un comision de recuperare a creanţelor de la cedent;
c) cesionarul cumpără creanţele, asumându-şi riscul neîncasării acestora, la un preţ inferior valorii nominale a creanţelor, fără să perceapă un comision de recuperare a creanţelor de la cedent.
Tot normele metodologice de aplicare a art. 292 din Codul fiscal prevăd că în cazul cesiunii de creanţă în care cesionarul cumpără creanţele, asumându-şi riscul neîncasării acestora, la un preţ inferior valorii nominale a creanţelor, fără să perceapă un comision de recuperare a creanţelor de la cedent, se consideră că cesionarul nu efectuează o prestare de servicii de recuperare de creanţe în beneficiul cedentului, respectiv nu realizează o operaţiune în sfera de aplicare a TVA, întrucât nu percepe un comision pentru această operaţiune.
Fata de cele de mai sus, operatorul economic care cumpără creanțe, asumându-şi riscul neîncasării acestora, la un preţ inferior valorii nominale a creanţelor, fără să perceapă un comision de recuperare a creanţelor de la cedent, nu realizează operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 3
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct. 52 alin.(9) lit. a) – b), alin. (10), alin.(14) lit. b)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 10 august 2016

Leave a Reply