Speta: Amortizare fiscala

Speta: Amortizare fiscala

Analiza noastra va stabili daca amortizarea fiscala in urma unei proceduri de reevaluare se calculeaza la fiecare plata a impozitului pe profit sau daca aceasta se poate calcula si la sfarsitul anului. Avem ca punct de pornire cazul in care la prima reevaluare a fost o descrestere si la a doua reevaluare urmeaza o crestere care nu acopera  insa costul de achizitie al cladirii. In aceasta situatie, se va constata daca  amortizarea fiscala (fata de costul de achizitie) se calculeaza in continuare.

Nota: cost istoric = cost achizitie

Potrivit prevederilor pct. 14 din Normele metodologice de aplicare, la calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica trimestrial sau potrivit prezentelor norme metodologice, dupa caz, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii. Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica anual.

IN REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA  trebuie inscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursa intr-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum si orice informatie cuprinsa in declaratia fiscala, obtinuta in urma unor prelucrari ale datelor furnizate de inregistrarile contabile. Evidentierea veniturilor impozabile si a cheltuielilor aferente se efectueaza pe natura economica, prin totalizarea acestora pe trimestru si/sau an fiscal.
Avand in vedere aceste prevederi amortizarea fiscala se calculeaza trimestrial la fiecare plata a impozitului pe profit  fiind o cheltuiala cu deductibilitate limitata potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. i) din Codul fiscal.

EVIDENTA AMORTIZARII FISCALE se tine extracontabil cu ajutorul Registrului de evidenta fiscala. In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea 571/2003 privind  Codul fiscal, cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.

Alin. (7) al acestui articol prevede ca, in cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.

Astfel cum prevede art.7 alin. (1) pct. 33 lit. c) din Codul fiscal pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri VALOAREA FISCALA reprezinta „costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz.”

In concluzie, in situatia mentionata de dvs., valoarea fiscala ramasa neamortizata se recalculeaza pana la nivelul costului de achizitie. Ca atare, amortizarea fiscala este cea calculata pe baza costului de achizitie.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 31 martie 2014

Leave a Reply