Speta: Ajustare TVA, stocuri vechi

Speta: Ajustare TVA, stocuri vechi

Analizam mai jos cazul unei societati cu un stoc de marfa mai vechi de 5 ani in suma de 265.000 lei. La 30.09.2013 stocul implineste 5 ani, iar pana la 10.10.2013, societatea doreste sa isi depuna documentatia pentru a fi scoasa din evidenta platitorilor de TVA deoarece indeplineste cumulativ conditiile.

Se va stabili astfel in ce conditii nu se mai face ajustare a TVA-ului la stocul de marfa.

Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit procedurii stabilite in Norma privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobata prin OMFP 2861/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, inventarierea trebuie facuta cel putin anual, de regula la inchiderea exercitiului financiar, intrucat rezulatele acesteia trebuie cuprinse in situatiile financiare ale anului incheiat.

Scoaterea din evidenta a produselor degradate/ce nu mai pot fi reparate se poate efectua in urma operatiunii de inventariere. 

Pe baza propunerii de casare a stocurilor exprimata de catre comisia de inventariere se va intocmi un proces verbal pentru scoaterea acestora din evidenta. In procesul verbal se vor consemna cauzele degradarii. Scoaterea din evidenta se va efectua in baza hotararii organelor carora le revin astfel de competente potrivit prevederilor actului constitutiv.

Pentru varianta scoaterii acestora din gestiune a marfurilor si, implicit, din evidenta contabila trebuie procedat inventariere potrivit procedurii din OMFP 2861/2009 si la valorificarea acestora prin vinzare ca atare, vinzare ca deseuri, distrugere pe baza de un proces verbal, actiune efectuata de catre o comisie numita in acest sens in prezenta unor martori de la Protectia Consumatorilor, din care sa rezulte ca bunurile nu mai reintra in circuitul economic sau, daca este vorba de produse periculoase, de predare catre o firma autorizata in a prelua deseuri periculoase.

In cazul in care se va proceda la distrugerea produselor respective, pe baza de proces verbal sau predate catre o firma autorizate in colectarea produselor periculoase, din punctul de vedere al TVA se vor aplica prevederile art. 148 alin. (2) litera b) din Codul fiscal si punctului 53 alin. (11) litera a) din normele date in aplicare.

Astfel, daca la distrugerea produselor se vor indepli concomitent conditiile impuse de punctul 53 alin. (11) litera a) din norme, atunci nu se va proceda la ajustarea TVA dedusa initial.

Redam in continare prevederile de la pct. 53 alin. (11) din Normele metodologice:

„(11) Potrivit prevederilor art. 148 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu se fac ajustari ale taxei deductibile:

a) in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, respectiv cele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

1. degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sint incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii;
2. se face dovada ca bunurile au fost distruse;”

In caz contrar, trebuie efectuata ajustarea la TVA dedusa, prin articolul contabil 635 = 4426, aplicand cota de TVA in vigoare la data achizitiei bunurilor la valoarea din stoc a acestora la momentul scoaterii din gestiune.

Din punctul de vedere al cheltuielii cu scoaterea din gestiune a produselor, aceasta este considerata nedeductibila daca pentru stocurile respective nu au fost incheiate contracte de asigurare sau daca sint neimputabile.

Este, de asemenea, nedeductibila si cheltuiala cu TVA ajustata prin formula de mai sus. Aceste prevederi se regasesc la art. 21 alin. (4) litera c) din Codul fiscal si punctele 41 si 42 din normele aferente.

Cheltuiala cu scoaterea din gestiune a stocurilor degradate ar fi considerata deductibila fiscal, daca scoaterea din gestiune are la baza calamitati naturale sau cauze de forta majora – stabilite la punctul 42 din normele date in aplicarea art. 21 alin. (4) litera c) din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 02 decembrie 2013

Leave a Reply