Speta: Ajustare TVA pentru bunuri de capital

Speta: Ajustare TVA pentru bunuri de capital

In speta de mai jos, avem ca tema ajustarea de TVA pentru bunurile de capital si luam ca punct de start o societate care a reparat o cladire de productie achizitionata in 2012. Valoarea reparatiei depaseste 20% din valoarea cladirii.

Se va stabili astfel daca trebuie ajustat TVA-ul avand in vedere ca aceasta cladire este utilizata in procesul de productie.

Ajustarea de TVA pentru bunurile de capital este reglementata de prevederile art. 149 din Codul fiscal.

Potrivit acestui articol, ajustarea taxei deductibile se efectueaza:

a) in situatia in care bunul de capital este folosit de persoana impozabila:

1. integral sau partial, pentru alte scopuri decat activitatile economice, cu exceptia bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1 din Codul fiscal;

2. pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei;

3. pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei intr-o masura diferita fata de deducerea initiala;

b) in cazurile in care apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
c) in situatia in care un bun de capital al carui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila. In cazul unei livrari de bunuri, valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;

d) in situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta, cu urmatoarele exceptii:

1. bunul de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;
2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator. In cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
3. situatiile prevazute la art. 128 alin. (8) din Codul fiscal;
e) in cazurile prevazute la art. 138 din Codul fiscal.


In situatia descrisa mai sus, intelegem ca avem situatia in care cladirea este utilizata in procesul de productie, adica in scopul desfasurarii de operatiuni ce confera drept de deducere TVA. In acest sens, nu consideram ca se impune ajustarea TVA.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 18 septembrie 2014

Leave a Reply