Speta: Ajustare TVA deductibila

Speta: Ajustare TVA deductibila

O societate face comert de materii prime cu 24% (cont 371). Totodata face si productie si vinde proteze dentare scutite de TVA cf art 141 1 b. pentru productie, foloseste aceleasi materii prime cu care face si comert.

In faza achizitiei, nu se cunoaste destinatia materiei prime, asadar societatea deduce integral TVA pentru materiile prime si le inregistreaza in contul de marfa (371). la momentul in care transfera materiile in zona de productie, le muta in contul 301 si i se naste obligatia de plata (colectare sau ajustare) a TVA.

Vom vedea in ce masura aceasta obligatie de plata este: (A) TVA colectat (4427) in baza art 128 4 c) (livrare asimilata); sau (B) minus TVA deductibil (-4426) in baza art 148 1 c) (alocarea ulterioara catre operatiuni care nu dau drept de deducere).

Se intelege faptul ca la momentul achizitiei marfurilor se exercita, integral, dreptul de deducere a sumei TVA deductibile inscrise in facturile furnizorilor. In aceasta etapa, valoarea facturilor primite se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 22 denumit „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd. 25”, cu report la randul randul 27 „TOTAL TAXA DEDUCTIBILA (suma de la rd. 18 pana la rd. 25, cu exceptia celor de la rd. 18.1, 20.1) si la randul 28 denumit „SUB-TOTAL TAXA DEDUSA CONFORM ART. 145 SI ART. 145^1 SAU ART. 147 SI ART. 145.

Totusi, avand in vedere faptul ca societatea cunoaste faptul ca realizeaza atat operatiuni taxabile cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, este recomandabil ca exercitarea dreptului de deducere sa se efectueze pe baza de pro rata deoarece nu se poate organiza evidenta sumei TVA deductibile prin intermediul a doua jurnale pentru cumparari:

– un jurnal pentru achizitii destinate realizarii de operatiuni taxabile (livrarea de materii prime incadrate in categoria „marfuri”);

– un jurnal pentru achizitii destinate realizarii de operatiuni scutite fara drept de deducere (utilizarea materiilor prime pentru productia protezelor dentare incadrate
in categoria „marfuri”).

Astfel, nu se poate amana ajustarea sumei TVA deduse pana la momentul consumului efectiv al materiilor prime prin selectarea uneia din urmatoarele doua posiblitati:

– colectarea TVA prin considerarea operatiunii asimilate unei livrari de bunuri. Practic, situatia prezentata de dvs. nu se incadreaza in niciuna din situatiile reglementate prin art. 128 alin. (4) lit. a), b) si c) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerata operatiune este asimilata unei livrari de bunuri;
– anularea dreptului de deducere exercitat initial prin aplicarea prevederilor art. 148 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal” (1) In conditiile in care regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza in urmatoarele cazuri: ……c) persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate in cazul unor evenimente precum modificari legislative, modificari ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, …..”. . Practic, nu se poate considera ca societatea isi modifica obiectul de activitate astfel incat bunurile achizitionate initial pentru realizarea de operatiuni taxabile sa fie destinate, ulterior, realizarii de operatiuni scutite fara drept de deducere.

Astfel, aceasta ajustare s-ar aplica numai daca s-ar modifica obiectul de activitate.

In concluzie, in situatia prezentata, societatea cunoaste faptul desfasoara atat operatiuni taxabile cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, motiv pentru care sunt aplicabile prevederile art. 147 „Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila” alin. (1) „Persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita in continuare persoana impozabila cu regim mixt. Persoana care realizeaza atat operatiuni pentru care nu are calitatea de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 127, cat si operatiuni pentru care are calitatea de persoana impozabila este denumita persoana partial impozabila.”. Din acest motiv, sunt aplicabile prevederile art. 147 alin. (5) „Achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia in care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere se evidentiaza intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata”.

In alta ordine de idei, din punct de vedere contabil, procedati corect la transferarea bunurilor din debitul contului 371 „Marfuri” in debitul contului 301 ” Materii prime” pe baza bonurilor de consum.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 05 februarie 2015

Leave a Reply