Speta: Ajustare TVA clienti in faliment

Speta: Ajustare TVA clienti in faliment

Vrem sa vedem cum trebuie procedat pentru realizarea ajustarii si care sunt etapele ajustarii astfel incat sumele reprezentand TVA sa apara in jurnalul de vanzari. De asemenea, in cazul in care clientul se afla in insolventa, conform Legii 85/2014, acestuia nu i se poate sista furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare.  Vom vedea daca exista obligativitatea furnizarii serviciului si dupa declararea falimentului, daca exista baza legala pentru furnizarea serviciului, precum si cum se ajusteaza TVA.

Conform art. 287 din Legea 227/2015, in cazul clientilor pentru care s-a pronuntat falimentul in baza unei decizii judecatoresti definitive se face ajustarea de TVA pentru facturile emise si aflate in termenul de prescriptie.

Dupa data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii de faliment a clientului dvs., hotarare definitiva si irevocabila, puteti opera ajustarea TVA prin emiterea de facturi de stornare ( “facturi de ajustare” ) a facturilor neincasate, dar care nu au intrat inca in termenul de prescriptie de 5 ani. Aceste facturi se inregistreaza si in Jurnalul de vanzari.
Emiterea de facturi de stornare se regaseste reglementata la alin 2 al art. 330 din Codul fiscal:
 „In situatiile prevazute la art. 287 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 287 lit. d).”
Atentie ! Ajustarea ( stornarea ) trebuie facuta in termen de 5 ani de la declararea falimentului:
Cod fiscal ART. 287 (6) Ajustarea prevazuta la art. 287 lit. d) din Codul fiscal se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotararea judecatoreasca de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei, sub sanctiunea decaderii. Ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare, conform Codului de procedura fiscala. In cazul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare se opereaza anularea taxei neexigibile aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii realizate.inregistrare.
Nu se mai pot continua relatiile comerciale cu o firma intrata in faliment, aceasta fiind radiata de la Registrul comertului.
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 16 noiembrie 2017

Leave a Reply