Speta: Ajustare TVA autoturism

Speta: Ajustare TVA autoturism

Avem ca subiect o societate care a achizitionat in anul 2013 un vehicul, amortizabil pe o perioada de cinci ani (bun de capital). La achizitie societatea a beneficiat de deducerea integrala a TVA, autoturismul fiind alocat exclusiv desfasurarii activitatii economice. In anul 2015, societatea decide ca vehiculul sa fie utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz personal.

In aceste conditii, ajustarea in favoarea bugetului de stat se face prin aplicarea formulei: TVA dedusa la achizitie x 35 sau TVA dedusa la achizitie x 35 x 50%?

Pentru  autoturismele  incadrate  in categoria bunurilor de capital, nu se efectueaza ajustarea sumei TVA deduse la momentul achizitiei, chiar daca pe parcursul celor 5 ani reprezentand perioada de ajustare pentru bunuri mobile, se modifica destinatia acestora, din autoturisme utilizate exclusiv pentru activitatea economica, in autoturisme utilizate partial pentru activitatea economica.

Astfel, autoturismele care se incadreaza in categoria celor pentru care se limiteaza cu 50% suma TVA deductibila conform prevederilor art. 145^1   Limitari speciale ale dreptului de deducere sunt exceptate de la obligatia ajustarii sumei TVA deduse la momentul achizitiei. In acest context, aduc drept argument prevederile art.   149 alin. (4)  lit. a) punctul 1 din Codul fiscal.

Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza:
a) in situatia in care bunul de capital este folosit de persoana impozabila:
1. integral sau partial, pentru alte scopuri decat activitatile economice, cu exceptia bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1;

Pentru autoturismul respectiv se limiteaza cu 50% doar dreptul de deducere aferent achizitiilor de combustibil, consumabile, diverse servicii si pentru  orice alte cheltuieli legate direct de acel autoturism.

In acest sens, am in vedere prevederile  alin. (4) pct. 45^1 din normele de aplicare ale art. art. 145^1  Utilizarea unui vehicul in folosul propriu de catre angajatii unei persoane impozabile ori pentru a fi pus la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, este denumita in continuare uz personal.

Transportul la si de la locul de munca al angajatilor in alte conditii decat cele mentionate la alin. (3), este considerat uz personal al vehiculului. Se considera ca un vehicul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, in situatia in care, pe langa utilizarea in scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o maniera continua si pentru uz personal. Daca vehiculul este utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de acesta.

Persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului in scopul activitatii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs prevazute la alin. (2).

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 01 octombrie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor