Speta: Activitate dependenta vs Activitate independenta

Speta: Activitate dependenta vs Activitate independenta

O societate si-a schimbat actionarii in cursul lunii decembrie, structura actionariatului fiind urmatoarea:

– 35% persoana fizica italiana
– 70% in cote egale 2 persoane juridice din Italia

Persoana fizica italiana a detinut si inainte aceeasi cota si presteaza pentru societate servicii de inginerie pe santiere in ROMANIA, avand la baza contract de prestari servicii cu firma din Italia a acestuia la care este asociat unic si administrator. Acum a devenit si administrator al societatii din Romania.

Vom vedea cum trebuie procedat corect in aceasta situatie la reconsiderarea veniturilor obtinute de catre administrator ca fiind venituri din activitati dependente.

Activitatile independente sunt definite la alin (1) al art 46 Definirea veniturilor din activitati independente din Codul Fiscal si detaliate la punctul 19 din Normele de aplicare ale Codului Fiscal
aferente art 46:

„19. Exercitarea unei activitati independente presupune:
– desfasurarea acesteia in mod obisnuit,
-pe cont propriu si
-urmarind un scop lucrativ.

Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt:
– libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii;
– riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul;
– activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti;
– activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator in conditiile legii.”
La acestea se mai adauga si faptul ca persoana care desfasoara activitati pe baza de contracte de prestari servicii trebuie sa foloseasca in activitatea sa propriile echipamente, cum ar fi propriul autoturism si propriul PC.
Daca persoana fizica autorizata, respectiv administratorul firmei dvs., indeplineste aceste conditii enumerate mai sus si nu indeplineste nici o conditie din cele enumerate mai jos pentru activitatile dependente, consideram ca nu exista un risc de a fi reconsiderata activitatea in urma unui control ca desfasurand activitate dependenta.
Activitatile dependente sunt definite la art 7 si 55 (1)din Codul fiscal si detaliate la punctul 67 din Normele de aplicare ale condului fiscal aferente art. 55(2) unde sunt enumerate criteriile incadrarii la activitatea dependenta:

„67. Veniturile de natura salariala prevazute la art. 55 din Codul fiscal, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
– partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;
– partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca, cum ar fi: spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca si altele asemenea;
– persoana care activeaza contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea ei intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
– platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile de deplasare in interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, si alte cheltuieli de aceasta natura, precum si indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportate de angajator potrivit legii;
– persoana care activeaza lucreaza sub autoritatea unei alte persoane si este obligata sa respecte conditiile impuse de aceasta, conform legii.”

Atentie!

In conditiile in care administratorul firmei desfasoara activitati independente prin intermediul unui contract de prestari servicii pentru firma la care este actionar trebuie sa aveti in vedere pretul contractului, acesta incadrandu-se in categoria preturilor de transfer, preturi verificate in mod deosebit de organele de control. De asemenea aveti in vedere sa fie respectate toate conditiile pentru a evita de asemenea ca aceasta activitate sa fie considerata artificiala in urma unui control.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 23 ianuarie 2015

Leave a Reply