Speta: Achizitie mijloc fix – documente

Speta: Achizitie mijloc fix – documente

Vom analiza mai jos cazul unei societati care a primit pe baza de aviz doua utilaje care nu vor mai fi facturate de catre cealalta societate (sunt doua firme din acelasi grup). Vom stabili ce documente se vor intocmi pentru inregistrarea acestora in contabilitate.

Presupunand ca utilajele sunt predate catre firma pentru a fi utilizate in activitatea sa economica si nu in custodie (pastrare), precizam ca daca utilajele nu vor mai fi facturate de catre societatea furnizoare din grup, putem spune ca societatea dvs. a primit utilajele fara titlu oneros (gratuit).

Insa chiar si in aceasta situatie, utilajele trebuie inregistrate in contabilitate. Valoarea de inregistrare in contabilitate pentru bunurile primite fara titlu oneros este valoarea justa, daca pe aviz nu a fost mentionata nici o valoare.

Valoarea justa este suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de profesionisti calificati in evaluare.

In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii specializate a activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin alte
metode utilizate, de regula, de catre profesionisti in evaluare.

Aceste precizari privind valoarea de inregistrare in contabilitate a bunurilor procurate gratuit, precum si definitia valoarii juste se regasesc la punctul 50 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055.2009.

Asadar, daca pe aviz nu este trecuta nici o valoare, atunci valoarea de inregistrare in contabilitate va fi o valoare de piata pentru acel tip de utilaje, tinind cont de vechimea si uzura lor.

Odata stabilita valoarea la care se vor inregistra in contabilitate aceste bunuri, se stabileste natura lor: imobilizari corporale (mijloace fixe) sau obiecte de inventar. Dar, dupa cum mentionati ca este vorba de utilaje, atunci acestea se vor incadra la imobilizari corporale (mijloace fixe).

Documentele justificative specifice care trebuie intocmite pentru inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe se regasesc in Anexa 1, partea a II-a din OMFP 3512/2008.

Astfel, in cazul acestor utilaje, documentele care trebuie intocmite la intrarea in unitate si pentru inregistrarea in evidenta sint urmatoarele:

1) la momentul receptiei lor se va intocmi Procesul Verbal de receptie (cod 14-2-5);
2) pentru punerea lor in functiune (respectiv la momentul in care acestea vor incepe sa fie utilizate) se va intocmi Procesul Verbal de Punere in Functiune (cod 14-2-5/b). Acest Proces Verbal de punere in functiune este deosebit de important, deoarece incepind cu luna urmatoare celei in care au inceput sa functioneze (atestata prin intocmirea acestui proces verbal), incepe sa se calculeze amortizarea fiscala a utilajelor.
3) fiecarui utilaj i se va acorda un numar de inventar, care trebuie trecut in Registrul Numerelor de inventar (cod 14-2-1).
4) de asemenea, fiecarui utilaj i se va intocmi o fisa a mijlocului fix, in care se vor specifica anumite informatii despre acesta (denumirea, numarul de inventar, data achizitiei, furnizorul, valoarea, durata de amortizare, amortizarea lunara etc).

Pe linga aviz, ar trebui intocmit si un contract / conventie / minuta de predare gratuita a utilajelor de la firma furnizoare catre firma destinatara, mai cu seama ca pe aviz trebuie mentionat motivul pentru care nu va fi intocmita factura, conform instructiunilor de completare si intocmire a avizului prevazute in acelasi OMFP 3055/2009.

Baza legala:

– punctul 110 alin. (2) si punctul 156 alin. (1) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009;
– art. 24 alin. (11) litera a) din Codul fiscal.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 25 octombrie 2013

Leave a Reply