Speta: Achizitie materie prima intracomunitara

Speta: Achizitie materie prima intracomunitara

Întrebare: O societate din România primeşte un stoc de materie primă din Franţa (struguri calitatea I). Factura aferentă achiziţiei urmează să sosească ulterior. Materia primă este transportată din Franţa în România. Tranzacţiile sunt stipulate în contractul încheiat între cele două părţi.

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal: Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută. Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor. (art. 314 din Ordinul MFP nr. 1286/2012).

2. Procedura contabilă.

Se reflectă bunurile achiziţionate din Franţa (ceea ce înseamnă materie primă sub formă de struguri de calitatea I), pentru care factura urmează să fie primită ulterior:

301. Materii prime / Struguri

=

408. Furnizori – facturi nesosite

45.000 lei

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim: referate de necesitate, factură sau de aviz de însoţire a mărfii, contracte semnat de părţi, situaţii de calcul dacă este cazul, note de intrare – recepţie, ordine de plată, extrase de cont. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor.

5. Politica contabilă. Ceea ce se operează în contabilitate pentru a crea creiona imaginea economică a entităţii se pliază la ceea ce există, respectiv la realitatea tranzacţiilor desfăşurate.  În acest context, orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni privind achiziţiile/vânzările intracomunitare, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 24 martie 2016

Leave a Reply