Speta: Abonament angajat – avantaj in natura?

Speta: Abonament angajat – avantaj in natura?

Codul fiscal defineşte prin intermediul art. 55 veniturile din salarii, veniturile considerate asimilate salariilor şi avantajele acordate salariaţilor. În acelaşi timp, la alin. (4) se definesc categoriile de sume care nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile.

La litera a) a alineatului mai sus amintit se precizează că sumele reprezentând contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile.
În cadrul aceluiaşi alineat, la litera f), contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţa sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii, nu este inclusă în veniturile salariale şi nu este impozabilă.
În completarea celor mai sus menţionate vin Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, care menţionează, potrivit punctului 77, că nu sunt considerate avantaje contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii a căror activitate presupune deplasarea frecvenţă în interiorul localităţii.
Aşadar, situaţia în care contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport nu este considerată avantaj de natură salarială este dată de necesitatea salariatului în cauză de a face uz de un asemenea abonament. Numai salariaţii careprin natura activităţii lor se folosesc de abonamentul pe mijloacele de transport în comun pentru îndeplinirea sarcinilor zilnice pot beneficia de decontarea acestor cheltuieli, cu menţiunea că nu este considerat avantaj de natură salarială şinu este impozabil.
Se poate dovedi în faţa organului de control că activitatea salariatului presupune deplasarea frecventă în interiorul localităţii prin intermediul fişei postului. În fişa postului, prin prisma atribuţiilor şi responsabilităţilor, reiese că salariatul are anumite sarcini care presupun deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv metroul, în interiorul localităţii.
De exemplu, funcţia de curier este una care chiar prin definiţie presupune că persoana care o deţine este însărcinată să ducă la destinaţie corespondenţă, mesaje etc. Astfel, reiese că pentru desfăşurarea activităţii zilnice salariatului i se poate deconta contravaloarea abonamentului RATB şi/sau METROREX şi acest aspect nu dă naştere la interpretarea conform căreia poate fi considerat avantaj de natură salarială.
În aceeaşi categorie intră şi contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajatul îşi are domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă, la nivelul unui abonament lunar, dacă salariatului nu i se asigură locuinţa de serviciu sau nu se suportă contravaloarea chiriei. Abonamentul lunar poate fi considerat abonamentul pentru transportul cu trenul, pe o singură rută.
În concluzie, nu sunt considerate avantaje şi nu sunt impozabile:
 Contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii a căror activitate presupune deplasarea frecventă în interiorul localităţii;
 Contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, dacă salariatului nu i se acordă locuinţă de serviciu sau nu se suportă de către angajator contravaloarea chiriei lunare.
Sursa: legestart.ro
Data aparitiei: 29 mai 2014

Leave a Reply