Sinteza modificari ale Codului Fiscal – OUG 125/2011

La numai patru luni de la schimbarile importante pe care le-a adus Codului fiscal in septembrie, Guvernul a modificat din nou, de data aceasta, in penultima zi a anului 2011, cateva aspecte importante ale legislatiei fiscale din Romania. Ca sa dam numai cateva exemple, putem vorbi despre introducerea unui sistem mai dur pentru obtinerea si mentinerea calitatii de platitor TVA, dar si a unor masuri sanctionatorii pentru firmele care fac afaceri cu societatile declarate inactive. De asemenea, se aduc clarificari si se extind situatiile in care Fiscul poate anula din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a unui contribuabil. Va prezentam astazi cele mai importante modificari suferite de Codul fiscal la finalul lui 2011, cele mai multe dintre ele intrand deja in vigoare.

I. Guvernul declara razboi firmelor inactive

Codul fiscal a fost modificat prin OUG nr. 125/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 938, din 30 decembrie 2011.

Una dintre cele mai importante noutati pe care le aduce acest act normativ este aceea ca incepand din 2012, firmele pot deduce din nou sumele cheltuite pe carburant la masinile folosite in transportul de persoane, cu maximum noua locuri, precum si TVA aferenta achizitiei de autoturisme, dar numai in limita a 50%.

Prin aceasta ordonanta de urgenta, Guvernul clarifica si prevederile privind tranzactiile efectuate de un contribuabil inactiv. Pana acum, tranzactiile efectuate de un/cu un contribuabil inactiv nu erau luate in considerare.

Odata cu noile modificari, insa, firmele inactive nu mai au dreptul sa deduca cheltuielile si taxa pe valoarea adaugata aferenta unor operatiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligatia de plata a oricarui impozit prevazut de Codul fiscal pe aceeasi perioada.

De asemenea, beneficiarii care cumpara bunuri/servicii de la un contribuabil inactiv nu mai au drept de deducere a cheltuielilor si a TVA, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

Totodata, actul normativ introduce noi alineate la art. 11 din Codul fiscal, prin care se stabileste ca persoanele impozabile, pentru care autoritatea fiscala a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, nu vor avea dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, dar vor avea obligatia de plata a TVA in situatia in care desfasoara activitati economice in perioada in care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA. De asemenea, beneficiarii care cumpara bunuri/servicii de la acesti contribuabili nu vor avea posibilitatea deducerii TVA, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

II. Schimbari la impozitul pe venit

OUG 125/2011 instituie, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, obligatia de a completa rubrica de incasari din Registrul-jurnal de incasari si plati.

Pana acum, contribuabilii care desfasurau activitati pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit, nu aveau obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

De asemenea, actul normativ ii obliga pe contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si sunt impusi pe baza normelor de venit sa treaca la determinarea venitului net anual in sistem real, daca in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro (calculati la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la finalul anului fiscal).

In reglementarea veche, trecerea de la norme de venit la determinarea venitului in sistem real era optionala.

III. Noutati TVA

Multe dintre modificarile importante aduse de Guvern Codului fiscal in decembrie vizeaza si taxa pe valoarea adaugata.

Spre exemplu, OUG nr. 125/2011 prevede ca organele fiscale au dreptul sa anuleze inregistrarea in scopuri TVA a unei persoane impozabile daca aceasta:

  • este declarata inactiva;
  • a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului;
  • asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
  • nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA, dar nu este in inactivitate/inactivitate temporara. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;
  • in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/ prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare;
  • persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.

De asemenea, in Codul fiscal se introduce posibilitatea ca persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care, insa, nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei, in anul precedent, sa poata solicita scoaterea din evidenta si aplicarea regimului special de scutire, oricand in cursul anului urmator, cu conditia sa nu depaseasca plafonul de scutire nici pana la data
solicitarii scoaterii din evidenta (se calculeaza proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga).

Conform vechilor prevederi, contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, care nu depaseau plafonul de scutire, putea solicita scoaterea din evidenta TVA numai la inceputul fiecarui an, doar pana la data de 20 ianuarie.

O alta modificare a Codului Fiscal se refera la inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari.

In momentul de fata, contribuabilii care realizeaza operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari. In vederea inregistrarii, toti asociatii trebuiau sa prezinte cazierul judiciar, ceea ce, potrivit reprezentantilor Guvernului, a creat probleme in practica pentru ca anumiti contribuabili nu se puteau inregistra in Registru din cauza unor asociati nesemnficiativi care ori nu puteau sa mai fie gasiti, ori nu doreau sa solicite cazierul judiciar.

Insa, odata cu modificarile din decembrie, cazierul judiciar este necesar numai pentru asociatii semnificativi care detin cel putin 5% din capitalul social.

IV. Contributiile sociale

Prin OUG nr. 125/2011, Guvernul a decis ca se datoreaza contributii sociale atat pentru remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie, cat si pentru indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca.

In acelasi timp, actul normativ stabileste ca nu sunt datorate contributii sociale pentru:

  • sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice, precum si partea care depaseste aceasta limita in cazul angajatorilor persoane juridice si fizice platitoare de impozit pe profit si respectiv, impozit pe venit;
  • primele aferente asigurarilor profesionale, asigurarilor de pensii ocupationale, asigurarilor la un fond de pensii facultative si asigurarilor voluntare de sanatate, suportate de angajator pentru salariatii proprii, in limitele de deductibilitate prevazute de lege, dupa caz.

In mod similar, sunt exceptate de la plata contributiilor de asigurari sociale si a contributiei de asigurari pentru somaj indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca.

sursa: avocatnet.ro


Leave a Reply