Scoaterea din evidenta a clientilor incerti

Scoaterea din evidenta a clientilor incerti

Cauza pentru care pot sa apara situatii de inregistrare in contabilitate a clientilor incerti este data de neincasarea la scadenta a creantelor si de constatarea faptului ca:

  •  notificarile transmise clientilor neincasati la scadenta nu au primit un raspuns sau respectiv nu s-au finalizat cu recuperarea creantei;
  •  sectorul de activitate sau zona in care isi desfasoara activitatea clientul restant trece printr-o perioada de recesiune.

In situatia scoaterii din evidenta a clientilor incerti, sub aspect fiscal, sunt de analizat cateva aspecte principale, si anume :

  •  deductibilitatea din punct de vedere fiscal a cheltuielilor inregistrate in contul 654 ”Pierderi din creante si debitori diversi”;
  • deductibilitatea din punct de vedere fiscal a cheltuielilor cu ajustarile pentru depreciere inregistrate in contul 6814 ”Cheltuieli de – posibilitatea aparitiei ajustarii bazei de impozitare TVA aferenta creantelor incerte;
  • colectarea TVA aferente creantei in cazul aplicarii sistemului TVA la incasare.

In privinta deductibilitatii cheltuielilor inregistrate la scoaterea din evidenta contabila a clientilor incerti, sub aspect fiscal, conform prevederilor legale, constatam urmatoarele:

– conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal si Norme de aplicare, cu completari si modificari ulterioare:

– in conformitate cu prevederile art.21 alin.2 lit n)

”(2) Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;

4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul (dificultatile financiare majore care afecteaza intregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.)”

– in conformitate cu prevederile art.21 alin(4) litera o) :

“ 4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decât cele prevazute la art.21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz”.

– conform OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare scoaterea din evidenta a creantelor se poate realiza:

– la termenul de prescriere (3 ani in cazul creantelor comerciale) – cu respectarea prevederilor pct.187 din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 referitoare la demonstrarea faptului ca au fost intreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora inainte de a se decide scoaterea lor din evidenta;

– la comunicarea hotararii judecatoresti definitive prin care s-a inchis procedura de faliment a debitorului;

– la cedarea creantei catre un alt creditor;

-in urma deciziei conducerii societatii, dupa ce se constata ca este imposibila recuperarea acesteia cu respectarea obligativitatii de a comunica in scris clientilor respectivi aceasta decizie in vederea recalcularii de catre acestia a profitului impozabil (art.21 alin. (4) lit.o) din Codul fiscal).

Putem remarca, pe de alta parte, ca separarea contabila a clientilor incerti sau in litigiu fata de restul clientilor nu modifica marimea patrimoniului/activului net, insa aplicarea principiului contabil al sinceritatii, conditie a realizarii obiectivului imaginii fidele, obliga la aceasta delimitare.

Baza legala :

OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare;

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

HG44/2004 cu completari si modificari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 29 octombrie 2013

Leave a Reply