REVISAL: Inregistrare contract de munca

REVISAL: Inregistrare contract de munca

Inregistrarea unui nou contract de munca cu ajutorul aplicatiei Revisal, se face respectand termenul prevazut de HG 500/2011 care prevede la art. 4, alin. (1) lit a) ca la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute de lege, se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Potrivit art. 16 alin. (2) din Codul muncii anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. Totodata, potrivit alin. (3) al aceluiasi articol angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

In consecinta, CIM se incheie si se inregistreaza in Revisal anterior inceperii activitatii.

Totodata, angajatorii vor completa si raporta catre ITM registrul general de evidenta a salariatilor cu respectarea prevederilor HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si a prevederilor Ordinului MMFPS 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

Sursa: blogulspecialiastului.ro

Data aparitiei: 14 august 2013

Leave a Reply