Reglementări privind restituirea timbrului de mediu

Reglementări privind restituirea timbrului de mediu

Va informăm că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151/28.02.2014, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

În articolul de mai jos prezentăm, sintetic, noile reglementări privind restituirea timbrului de mediu.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin achitarea în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Cererile de restituire ale contribuabililor prevăzuţi mai sus se soluţionează, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de Administraţia Fondului pentru Mediu. Termenul prevăzut mai sus curge de la data împlinirii termenului de 45 de zile de la înregistrare. În cursul termenului orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Sumele plătite se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii va fi stabilită prin ordin comun al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al ministrului Finanţelor Publice, cu respectarea termenelor.

Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi pentru care nu a fost demarată procedura de executare silită se efectuează cu respectarea prevederilor de mai sus.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 10 martie 2014

Leave a Reply