Registrul de bani personali

Registrul de bani personali

In Monitorul Oficial nr. 300/2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice 513/2015 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal.

Va prezentam mai jos prevederile acestuia:

–> Registrul de bani personali:

– trebuie sa aiba paginile numerotate in ordine crescatoare

– se constituie pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor

– se semneaza pe ultima pagina de catre administrator sau sau de persoana imputernicita de acesta

– se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate

– se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a urgente, in vederea prezentarii acestuia organelor de control.

-> Operatorul economic:

– are obligatia constituirii registrului personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor

– raspunde de integritatea registrului de bani personali si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor

– notifica organul fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini conform numeratorii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii ordinului

– poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor

Nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei ca, la ora inceperii programului de lucru, sa asigure inregistrarea sumelor de bani detinute de personalul operatorului economic in registrul de bani constituie contraventie si se sanctioneaza, potrivit prevederilor OUG 8/2015, cu amenda in cuantum de 9.000 lei.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 08mai 2015

Leave a Reply