Raportari contabile aferente primului semestru

Raportari contabile aferente primului semestru

Servicii audit > Audit EAM & Audit TEAM < Firma audit

Operatorii economici care au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 lei in exercitiul financiar precedent sunt obligati sa depuna raportarile contabile pentru primul semestru pana la data de 16 august 2013, potrivit unui act normativ publicat miercuri in Monitorul Oficial. Acelasi document stabileste ca cei care nu depun raportarile pana la data limita vor fi sanctionati cu amenzi ce pot ajunge pana la 5.000 de lei. Momentan, operatorii nu pot completa raportarile contabile, intrucat Fiscul nu publicat, pe portalul sau, formularele electronice ale documentelor care trebuie transmise in acest an.

 

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilala 30 iunie 2013 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455, din 24 iulie 2013 si a intrat in vigoare la data publicarii.

Conform actului normativ, operatorii economici care inregistreaza o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei vor depune raportarile contabile pana la data de 16 august 2013, prevederea aplicandu-se inclusiv subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in Spatiul Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales.

Raportarile se depun la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

In ceea ce priveste formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2013, ce contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, acesta se obtine prin folosirea programului de asistenta ce poate fi descarcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro sau de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro.

Conform unui anunt al Fiscului publicat pe site-ul propriu, aplicatiile pentru raportarile contabile vor fi disponibile de indata ce regulile de raportare vor fi publicate in Monitorul Oficial. „Aplicatiile pentru <<Raportari contabile semestriale la 30.06.2013>> vor fi publicate pe portalul ANAF dupa aparitia OMFP in Monitorul Oficial”, informa institutia in cursul zilei de miercuri.

Desi ordinul la care se face referire in anunt a fost publicat in aceeasi zi in Monitorul Oficial, programul de asistenta pentru bilanturile pe primul semestru nu au fost dat inca publicitatii.

Referitor la acest aspect, departamentul de presa al ANAF, contactat de AvocatNet.ro, nu a dat o explicatie clara. Reprezentantii Fiscului nu au confirmat ca formularele electronice sunt pregatite deja, insa au lasat sa se inteleaga acest lucru, precizand ca „de obicei asa se intampla” (ca formularele electronice sunt pregatite inainte de publicarea bazei legale, iar de indata ce actul normativ apare in Monitorul Oficial, autoritatea fiscala le si publica pe site – n.red.).

Atentie! Pana la ora finalizarii acestui articol (18.00), programul de asistenta pentru completarea raportarilor contabile pe primul semestru nu a fost publicat pe site-ul Fiscului.

Cine NU trebuie sa depuna raportari contabile?

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 se aplica, in mod obligatoriu, operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste 220.000 lei.

Atentie! Incadrarea in criteriul privind cifra de afaceri se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Pe de alta parte, conform reglementarilor publicate recent, sunt si cateva categorii de firme care nu vor depune raportarile contabile la 30 iunie 2013. Este vorba despre operatorii economici care:

  • nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2013;
  • s-au aflat in inactivitate temporara pe tot parcursul semestrului I din 2013;
  • s-au infiintat in cursul anului 2013;
  • se afla in curs de lichidare.

De asemenea, in ordin se precizeaza ca anumite institutii nu vor depune raportarile contabile in termenii si conditiile valabile pentru operatorii economici, ci conform reglementarilor ce urmeaza a fi emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Din aceasta categorie fac parte: institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ce formulare contin raportarile contabile?

Prevederile cuprinse de actul normativ stabilesc ca operatorii economici vor intocmi (obligatoriu in lei) si vor depune la unitatile MFP raportari contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmatoarele formulare:

  • Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10)
  • Contul de profit si pierdere (cod 20)
  • Date informative (cod 30)

Potrivit Ordinului MFP, operatorii economici trebuie sa completeze pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, fara a folosi prescurtari sau initiale, urmatoarele date de identificare: denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului, precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare. Daca aceste date nu vor fi completate corect, se va considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2013 nu a fost depusa, intrucat identificarea entitatii a fost imposibila.

De asemenea, conform documentului citat, formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Operatorii economici care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2013 si 30 iunie 2013.

In ceea ce priveste formularul „Contul de profit si pierdere”, acesta cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2013.

Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere” sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Cei care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic  completeaza formularul „Contul de profit si pierdere” cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012, respectiv 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013.

Conform prevederilor cuprinse de documentul Finantelor, raportarile contabile vor fi semnate atat de persoanele in drept, cat si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Atentie! Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2013 se completeaza in lei.

Reguli de depunere a raportarilor contabile

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se depun pana cel tarziu 16 august 2013 la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

In ceea ce priveste formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2013, ce contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, acesta se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale MFP. De asemenea, programul de asistenta poate fi descarcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro.

„Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile  teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier .xml”, se arata in actul normativ.

In document se mai precizeaza ca entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate.

Atentie! Cei care nu depun raportarile contabile pana la data de 16 august 2013 vor fi sanctionati contraventional cu amenzi ce pot ajunge pana la 5.000 de lei.

 Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 25 iulie 2013

Leave a Reply