Rambursare TVA de recuperat

Rambursare TVA de recuperat

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de TVA din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Daca persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reporteaza in perioada fiscala urmatoare.

Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a TVA din perioada fiscala de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:

a) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA. In acest caz organul fiscal emite, in termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.

b) in cazul deconturilor de TVA, depuse de alti contribuabili decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, incadrate la risc fiscal mediu – cu analiza documentara. Daca decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedeaza la efectuarea analizei documentare. In urma efectuarii analizei documentare deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aproba si se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
Daca sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se incadreaza la gradul de risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.

c) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare – cu inspectie fiscala anticipata.

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atributii de inspectie fiscala. Dupa efectuarea inspectiei fiscale, compartimentul cu atributii in acest domeniu intocmeste raportul de inspectie fiscala.

In cazul in care TVA deductibila sau colectata se modifica fata de sumele inscrise in decontul de TVA, se intocmeste Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA.

In cazul in care cu ocazia inspectiei fiscale nu sunt stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, se intocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de catre compartimentul de specialitate.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal si nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicita sume de pana la 45.000 lei, se incadreaza la risc fiscal mic.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 23 octombrie 2014

Leave a Reply