Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Codul de Procedura Fiscala

Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Codul de Procedura Fiscala

Regasiti mai jos continutul Ordinului ANAF nr. 1296/2014 – modificarea si completarea Ordinului ANAF nr. 2605/2010 – aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Avand in vedere dispozitiile art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de prevederile art. 129, 130 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 3 noiembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 3. – Directia Generala Antifrauda Fiscala, Directia Generala a Vamilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. La anexa nr. 1 punctul 1 subpunctul 1.1, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) organ de control – organ de control competent, potrivit legii, al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, Directiei Generale a Vamilor, directiilor generale regionale ale finantelor publice, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) organ de executare – organ de executare competent, potrivit legii, al directiilor generale regionale ale finantelor publice, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;”.

3. La anexa nr. 1 punctul 2 subpunctul 2.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune fiscala sau frauda fiscala si vamala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

4. La anexa nr. 1 punctul 5, subpunctele 5.1.5 si 5.1.6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„5.1.5. Organul de control va transmite in aceeasi zi sau cel tarziu in ziua urmatoare proiectul «Referatului justificativ al masurilor asiguratorii», precum si proiectul «Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii», in vederea aprobarii conducatorului organului fiscal respectiv, directorului general in cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, sefului de administratie in cazul administratiilor judetene ale finantelor publice, sefilor de administratie in cazul administratiilor sectoarelor 1-6 ale finantelor publice si Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

5.1.6. Aprobarea sau respingerea proiectului «Referatului justificativ al masurilor asiguratorii» si a proiectului «Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii» se va realiza de catre conducatorul organului fiscal prevazut la subpct. 5.1.5 in termen de cel mult doua zile de la primirea acestora. Respingerea sau aprobarea se comunica in scris organului de control. in cazul aprobarii, un exemplar al referatului justificativ al masurilor asiguratorii si un exemplar al deciziei de instituire a masurilor asiguratorii se vor comunica organului de control.”

5. La anexa nr. 1 punctul 5 subpunctul 5.2, subpunctul 5.2.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „5.2.5. Aprobarea sau respingerea proiectului «Referatului justificativ al masurilor asiguratorii» si a proiectului «Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii» se va realiza de catre conducatorul organului fiscal prevazut la subpct. 5.1.5 in termen de cel mult doua zile de la primirea acestora.”

6. La anexa nr. 1 punctul 5 subpunctul 5.4, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „g) Depozitarul Central, autorizat potrivit legii, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;”.

7. La anexa nr. 1 punctul 5 subpunctul 5.6, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) prezentarea starii fiscale de fapt a contribuabilului, constatata in urma documentarii si/sau a unei inspectii fiscale, ca urmare a cercetarii la fata locului ori ca urmare a efectuarii, in conditiile legii, de controale curente, operative si inopinate sau controale tematice, dupa caz;”.

8. La anexa nr. 1 punctul 5, subpunctul 5.19 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „5.19. «Decizia de instituire a masurilor asiguratorii» va fi comunicata contribuabilului de catre organul de executare odata cu «Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti»/«Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti» si/sau «Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile»/«Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile», dupa caz, dispozitiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.”

9. La anexa nr. 1 punctul 6, subpunctele 6.1, 6.3, 6.5 si 6.7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „6.1. «Referatul justificativ al masurilor asiguratorii», in situatia prevazuta la pct. 2.1, se intocmeste in doua exemplare de catre organul de control, va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si va fi avizat de coordonatorul acestuia…………………………………………………………………………………….

6.3. «Decizia de instituire a masurilor asiguratorii», in situatia prevazuta la pct. 2.1, se intocmeste in 3 exemplare de catre organul de control si va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si de coordonatorul organului de control…………………………………………………………………………………….

6.5. Aprobarea «Referatului justificativ al masurilor asiguratorii» si a «Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii», in situatiile prevazute la pct. 2.1 si 2.2, se realizeaza de catre conducatorul organului fiscal prevazut la subpct.  5.1.5…………………………………………………………………………………….

6.7. «Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii» se intocmeste in doua exemplare de catre organul de control/organul de executare, dupa caz, si sta la baza emiterii «Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii». Acesta va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate, va fi avizat de coordonatorul acestuia, dupa caz, si aprobat de catre conducatorul organului fiscal prevazut la subpct. 5.1.5.”

10. La anexa nr. 1 punctul 6, dupa subpunctul 6.7 seintroduce un nou subpunct, subpunctul 6.8, cu urmatorul cuprins: „6.8. «Decizia de ridicare a masurilor asiguratorii» se intocmeste in 3 exemplare de catre organul de control/organul de executare, dupa caz, va fi propusa spre avizare de seful de serviciu de specialitate, va fi avizata de coordonatorul acestuia, dupa caz, si aprobata de catre conducatorul organului fiscal prevazut la subpct. 5.1.5.”

Art. II. – Anexele nr. 2-9 se inlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Sursa: ANAF Ordinul 1296/2014

Data aparitiei: 18 iunie 2014

Leave a Reply