Preturile de transfer – 9 argumente legislative

Preturile de transfer – 9 argumente legislative

Ducem discutia asupra preturilor de transfer atunci cand ne referim la tranzactii intre persoane afiliate (adica tranzactii intre societati care fac parte din cadrul aceluiasi grup). Intra sub incidenta regulilor preturilor de transfer toate tranzactiile efectuate intre persoane afiliate, fie ca este vorba de transferuri de bunuri sau drepturi de proprietate intelectuala, prestari de servicii sau alte tipuri de tranzactii. In conformitate cu aceste reguli, tranzactiile intre persoane afiliate trebuie sa fie realizate cu respectarea principiului valorii de piata (asa numitul “arm’s length principle”). Justificarea valorii de piata a preturilor de transfer practicate in cadrul tranzactiilor intragrup se face prin pregatirea unei documentatii specifice.

Prezentam mai jos 9 prevederi legislative in privinta preturilor de transfer :

1. Codul fiscal care la art. 7*) Definiţii ale termenilor comuni – clarifica din punct de vedere fiscal notiunea departe afiliata.

2. Codul fiscal art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal, care face referire la modul de stabilire a pretului de piata la tranzactiile intre persoane afiliate.

3. Codul fiscal art. 19  Reguli generale care mentioneaza ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind preţurile de transfer.

4· Codul fiscal art. 29 Veniturile unui sediu permanent care face referire la modul de impozitare a  persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.

5.       Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, care pentru art. 11 detaliaza cele 4 metode sau recomandari pentru estimarea pretului de piata :

a) metoda comparării preţurilor;

b) metoda cost-plus;

c) metoda preţului de revânzare;

d) orice altă metodă recunoscută în liniile directoare privind preţurile de transfer, emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică : metoda marjei nete sau metoda împărţirii profitului.

6. OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala care face referire la art. 42 la soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans.

7.Art. 93^1 Procedura amiabilă în cazul convenţiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri .

8. Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer

9. Hotărârea nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 20 ianuarie 2015

Leave a Reply