Plan de conturi general

Ordinul 1802 din 30.12.2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate aduce cateva modificari in planul de conturi aplicabile cu 1 ianuarie 2015. Totodata vechiul plan de conturi prevazut in Ordinul MFP nr. 3055 din 2009 a fost abrogat.

PLANUL DE CONTURI GENERAL

328. – (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati.
(2) Conturile pot avea functiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P). In general, conturile cu functiune contabila de activ corespund elementelor de natura activelor si cheltuielilor, iar conturile cu functiune contabila de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii si veniturilor sau sunt aferente ajustarilor de valoare.
In conturile cu trei cifre, cifra terminala 9 semnifica operatiuni de sens contrar celor acoperite in mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.
(3) Conturile in afara bilantului sunt conturi care se debiteaza si se crediteaza in functie de modalitatea de inregistrare in conturile de bilant a operatiunii, la scadenta sau la data realizarii acesteia.
(4) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 „Conturi de gestiune”.
329. – Planul de conturi general este urmatorul:

Descarca planul de conturi