Noutati aduse planului de conturi

Modificarile aduse prin OMFP 1802/2014 Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate. 

Iata care sunt conturile noi introduse:

103 „Alte elemente de capitaluri proprii ” (P),

1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile” (B),

1517 „Provizioane pentru terminarea contractului de muncă” (P),

169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii” (A),

1692 „Prime privind rambursarea altor datorii” (A),

206 „Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (A),

215 „Investiţii imobiliare” (A),

216 „Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (A),

217 „Active biologice productive” (A),

235 „Investiţii imobiliare în curs de execuţie” (A),

2815 „Amortizarea investiţiilor imobiliare” (P),

2816 „Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” (P),

2915 „Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare” (P),

2935 „Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie” (P),

3947 „Ajustări pentru deprecierea produselor agricole” (P),

2955 „Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi” (P),

615 „Cheltuieli cu pregătirea personalului ” (A),

642 „Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor” (A),

6421 „Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor” (A),

655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale” (A),

6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale” (A),

6651 „Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută” (A),

6652 „Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină” (A),

6817 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial” (A),

6861 „Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor” (A),

7017 „Venituri din vânzarea produselor agricole” (P),

7018 „Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor” (P),

725 „Venituri din producţia de investiţii imobiliare” (P),

7615 „Venituri din alte imobilizări financiare” (P),

7651 „Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută” (P),

7652 „Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină” (P).

Planul de conturi in format A4 (fata/verso) poate fi descalrcat din meniul Plan de conturi sau accesand link-ul de mai jos:

PLAN DE CONTURI