Ordinul 1802/2014 – Estimare provizion

Ordinul 1802/2014 – Estimare provizion

Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti‐o, în mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terțe părți la acel moment.

Acolo unde efectul valorii‐timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă  valoarea actualizată  a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, datorită  valorii‐timp a banilor, provizioanele aferente unor ieşiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanțului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieşiri de resurse de aceeaşi valoare, dar care apar mai târziu.

Cheltuielile cu actualizarea provizioanelor reprezintă  cheltuieli financiare (cont 6861 “Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor”).

Actualizarea provizioanelor se efectuează de către persoane specializate, la sfârşitul fiecărui exercițiu financiar pentru care se impune o asemenea actualizare. Rata de actualizare utilizată trebuie să reflecte evaluările curente pe piață ale valorii‐timp a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei.

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanț  şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost inițial recunoscute. Prin urmare, numai cheltuielile aferente provizionului inițial pot fi acoperite din provizion. Acoperirea unor cheltuieli dintr‐un provizion care a fost recunoscut inițial pentru alt scop ar ascunde impactul a două  evenimente diferite.

Atentie ! Provizioanele sunt evaluate  înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislația fiscală.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 09 iunie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor