Ordinul 1802/2014: Duarata amortizare imobilizari necorporale

Ordinul 1802/2014: Duarata amortizare imobilizari necorporale
  1. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare se amortizează  pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după caz. În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte 5 ani, durata de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare nu poate depăşi 10 ani.

  1. Amortizarea fondului comercial

În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, acesta se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Totuşi, în cazurile excepționale în care durata de  utilizare a fondului comercial nu poate fi estimată  în mod credibil, entitățile pot să  amortizeze fondul comercial în mod sistematic într‐o perioadă  de peste 5 ani, cu condiția ca această  perioadă  să  nu depăşească 10 ani.

În notele explicative la situațiile financiare trebuie furnizate explicații privind perioada de amortizare a fondului comercial.

Atunci când pentru fondul comercial au fost constituite ajustări pentru depreciere, cheltuiala cu amortizarea aferentă acestuia trebuie ajustată ulterior pentru a aloca valoarea contabilă astfel rezultată, pe o bază sistematică  pe parcursul duratei rămase din perioada de amortizare stabilită pentru acel activ.

În situația în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire  şi a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

  1. Amortizarea cheltuielilor de consituire

O entitate poate include cheltuielile de constituire la “Active”, caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situație, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani.

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe  şi alte cheltuieli de înscriere  şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea  şi vânzarea de acțiuni  şi obligațiuni, precum  şi alte cheltuieli de această  natură, legate de înființarea  şi extinderea activității entității).

În situația în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire  şi a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 10 iunie 2015

Leave a Reply