Ordinul 1802/2014 > Contul 167

Ordinul 1802/2014 > Contul 167

Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” este un cont cu ajutorul caruia se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt:

  • depozite
  • garanţii primite şi
  • alte datorii asimilate.

Contul 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” este un cont de pasiv.

În creditul contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se înregistrează:

– sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461, 512);

– valoarea concesiunilor primite (205);

– valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (212, 213, 214, 216);

– sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (404);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665);

– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

În debitul contului 167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se înregistrează:

– sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);

– obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);

– valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213, 216);

– garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);

– diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (765);

– diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.

Exemple:

O societate dobandeste o concesiune printr-un imprumut privind concesiunea, cu un termen de 10 ani, dobandaanuala 12% valoarea concesiunii 500.000 lei. Dobanda se plateste lunar.

• Dobandirea concesiunii :

205 Concesiuni, brevet, licente, marci   =              167 Alte imprumuturi si datorii asimilate              500.000

comerciale, drepturi si active similare

• Inregistrarea dobanzii lunare : 500.000 * 12%/12 = 60.000:

666 Cheltuieli privind dobanzile   =              1687 Dobânzi aferente altor                        5.000

                                                                                        împrumuturi si datorii asimilate

• Plata dobanzii prin banca:

1687 Dobânzi aferente altor    =              5121 Conturi la banci in lei                              5.000

împrumuturi si datorii asimilate

• La sfarsitul celor 10 ani se ramburseaza imprumutul :

167 Alte imprumuturi si datorii asimilate  =               5121 Conturi la banci in lei              500.000

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 14 iulie 2016

Leave a Reply