Operatiuni triunghiulare – obligatii declarative

Operatiuni triunghiulare – obligatii declarative

O operațiune triunghiulara reprezintă o vânzare de la un agent economic din Statul Membru 1 (SM1) către un agent economic din Statul Membru 2 (SM2), care revinde aceste bunuri mai departe către un agent economic în Statul Membru 3 (SM3), iar bunurile sunt transportate directdin SM1 către SM3.

Pot apărea doua situații, in funcție de obligațiile privind transportul bunurilor.

Situația 1 – transportul bunurilor este in sarcina beneficiarului final, si prin urmare are loc o operațiuneimpozabila in SM1 (căreia nu i se aplica masurile de simplificarea privind TVA).

Societatea din SM1 va avea următoarele obligații:

– sa factureze TVA din SM1 pe factura emisa către SM2 pentru aceasta tranzacție;

– va raporta aceasta tranzacție în decontul sau de TVA ca pe o livrare locala pentru care SM1 este persoana obligata la plata TVA în SM1.

Societatea din SM2 va avea următoarele obligații:

– sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM1;

– sa raporteze în decontul sau de TVA o achiziție locala pentru care a achitat TVA către SM1, TVA pe care este îndreptățita sa îl deducă;

– va raporta o livrare intracomunitara scutita de TVA către SM3.

Societatea din SM3 va avea următoarele obligații (in SM3):

– fiind persoana obligata la plata TVA pentru achiziția intracomunitara realizata în SM3, va raporta aceasta achiziție în decontul sau de TVA.

Situația 2 – transportuleste efectuat pe relația dintre SM1 si SM2, adică este in sarcina unuia dintre furnizor si cumparatorul-revanzator, si prin urmare se îndeplinesc condițiile pentru aplicarea masurilor de simplificare privind TVA.

Societatea din SM1 va avea următoarele obligații:

– va emite o factura fara TVA către SM2 (operațiunea fiind scutita);

– va raporta aceasta livrare către SM2 în decontul sau de TVA ca pe o livrare intracomunitara scutita;

– va înscrie în factura emisa către SM2 codul de înregistrare în scopuri de TVA al societatii din SM2;

– va raporta aceasta livrare către SM2 în declarația recapitulativa, menționând codul de înregistrare în scopuri de TVA al societatii din SM2.

Societatea din SM2 va avea următoarele obligații:

Se considera casocietatea din SM2 (cumparatorulrevånzator) nu efectuează nici o achiziție intracomunitara în SM2 daca următoarele condiții sunt îndeplinite:

– emite o factura către SM3 fara TVA cu o referința la articolul relevant al Directivei 112 (sau Directiva a 6-a) sau al legislației locale privind simplificarea pentru operațiuni triunghiulare;

– trebuie sa includă livrarea către SM3 în declarația recapitulativa din SM2, menționând codul de înregistrare în scopuri de TVA al societatii din SM3 si menționând ca operațiunea este triunghiulara;

– nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM3 pentru achiziția intracomunitara ci, prin aplicarea masurilor de simplificare, beneficiarul final va fi cel care declara achiziția efectuata ca achiziție intracomunitara a bunurilor în SM3.

Societatea din SM3 va avea următoarele obligații (in SM3):

– fiind persoana obligata la plata TVA pentru achiziția intracomunitara realizata în SM3, va raporta aceasta achiziție în decontul sau de TVA

Sursa: contzilla.ro si contacluj.ro

Data aparitiei: 28 noiembrie 2013

Leave a Reply