Obligativitatea registrelor de contabilitate si a registrului de evidenta fiscala

Obligativitatea registrelor de contabilitate si a registrului de evidenta fiscala

Prin acest material dorim sa stabilim daca este obligatorie completarea de mana (cu pixul) a registrelor jurnal si inventar (cele care erau in trecut vizate la Administratiile financiare) sau daca sunt suficiente listarile care se fac din programele de contabilitate. Vom urmari care sunt obligatiile si pentru Registrul de evidenta fiscala.

Registrele de contabilitate obligatorii potrivit prevederilor Legii 82/1991, republicata sunt:
–          Registrul-jurnal (cod 14-1-1),
–          Registrul -inventar (cod 14-l-2) si
–          Cartea mare (cod 14-1-3).

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, dupa caz.

Numerotarea paginilor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor, potrivit pct. 18 din OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

In concluzie, ar trebui sa optati pentru una dintre metode, respectiv:

In situatia in care listati Registru-jurnal folosind tehnica de calcul: in aceasta situatie trebuie sa numerotati paginile cronologic, in ordinea completarii lor, iar volumele aferente unui an calendaristic trebuie de asemenra numerotate de la 1 la n, dupa necesitati si sa le arhivati corepunzator .

In situatia in care optati pentru completarea totalurilor lunare aferente registrului jurnal in registrul tipizat , numerotat si snuruit, de asemenea trebuie sa completati in mod cronologic dupa ani calendaristici in cadrul lunilor respective, luni calendaristice, din ianuarie pana in decembrie ale anului respectiv.

In ceea ce priveste Registru Inventar, acesta ar putea fi listat sub forma informatica, sau de asemenea completat manual, insa baza completarii acestuia este dosarul de inventariere al patrimoniului (liste de nventar, proces verbal, etc).

In legatura cu Registru de evidenta fiscala,  in conformitate cu prevederile de la pct. 15 din Normele metodologice de aplicare pentru art.19 din Codul fiscal:

„15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registrude evidenta fiscala, tinut in forma scrisa sau electronica, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.

In Registrul de Evidenta Fiscala trebuie inscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursa intr-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum si orice informatie cuprinsa in declaratia fiscala, obtinuta in urma unor prelucrari ale datelor furnizate de inregistrarile contabile. Evidentierea veniturilor impozabile si a cheltuielilor aferente se efectueaza pe natura economica, prin totalizarea acestora pe trimestru si/sau an fiscal.”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 10 noiembrie 2014

Leave a Reply