Noi formulare pentru inspecţia fiscală

Noi formulare pentru inspecţia fiscală

Va informăm că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 501/08.08.2013, au fost publicate Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.021/2013 şi 1.024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice” şi „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” .

Prevederile actelor normative reglementează modelul şi conţinutul formularelor „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice”, cod 14.13.02.18 şi „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”, cod 14.13.02.99/3.

Formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice”, emis în urma inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, are rol şi de decizie de rambursare.

Instrucţiunile de completare a formularelor se găsesc în anexa 2 a ordinelor menţionate mai sus.

Ordinele au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la 8 august 2013.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 12 septembrie 2013

Leave a Reply