Monografie contabila: Vanzare teren si cladire

Monografie contabila: Vanzare teren si cladire

Prezentam azi o monografie in care e vanduta in 2015 o cladire cu terenul aferent. Valoarea vanzarii 550.000 lei. In contabilitate avem urmatoarele solduri:

211 – terenul aferent cladirii – valoare 233.000 lei
212 – cladire – valoare 405.000 lei
105 – rezerve din reevalaure teren -sold creditor 150.000 lei
281 – valaore amortizare cumulata 9.000 lei
In contractul de vanzare nu exista defalcarea valorii de vanzare a cladirii separat de teren. Ce se intampla cu soldul contului 105?

Conform prevederilor de la pct.109 si pct. 110 din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate:

„109. –
(1) Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.

(2) In sensul prezentelor reglementari, castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

(3) La aplicarea pentru prima data a prezentelor reglementari, soldul contului 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” se transfera asupra contului 1175 „Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.

110. – Rezerva din reevaluare se reduce in masura in care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei contabile bazate pe reevaluare.”

Astfel, la vanzarea cladirii si a terenului, surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat, prin formula contabila:
105 = 1175
„Rezerve din reevaluare” „Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”

Din punctul de vedere al impozitului pe profit surplusul din reevaluare reprezinta element asimilat veniturilor impozabile, conform art.19 alin.(1) coroborat cu art.22 alin.(5^1) din Codul fiscal si a pct. pct. 57^2 si 57^3 din Normele metodologice date in aplicare.

Redam in continuare prevederile de la art.22 alin.(5^1) din Codul fiscal si a prevederilor de la pct. 57^2 si 57^3 din Normele metodologice date in aplicarea art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal:

„Art.22 alin. (5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.”

„57^2. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, existente in sold in contul „1065” la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei acestora potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.

57^3. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal partea din rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, dedusa la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale pana la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, si care nu a fost capitalizata prin transferul direct in contul 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” pe masura ce mijloacele fixe au fost utilizate. Aceasta parte a rezervei se impoziteaza potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Codul fiscal.

De asemenea, nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, aferenta mijloacelor fixe transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii, la momentul scaderii din gestiune a acestora la persoana juridica ce efectueaza transferul, in conditiile in care rezerva respectiva este preluata de societatea beneficiara, prevederile art. 22 alin. (5^1) aplicandu-se in continuare la societatea beneficiara.”

Monografie contabila:
Vanzare cladire si teren:
4111/461 = 7583 550.000 lei
Incasare:
5121= 4111/4111 550.000 lei
Scoatere din evidenta cladire:
% 212 405.000 lei
2812 9.000 lei
6583 396.000 lei
Scoatere din evidenta teren:
6583 = 211 233.000 lei
Anulare diferenta din reevaluare:
105 = 1175 150.000 lei

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 14 decembrie 2015

Leave a Reply